PGU er alive and kicking, som man siger i nogle kredse, og den 1. august købte de Rønde Vandrerhjem, som PGUs ansatte og elever siden har arbejdet med at sætte i stand. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Gennem 25 år har PGU Rosenholm været en vigtig del af mulighederne for unge mennesker med særlige behov. 

Man kan vælge at se tilbage på det der var, men i PGU’s tilfælde giver det rigtig god mening at se på nutid og fremtiden. Årsagen er Rønde Vandrerhjem. 

– Det var en af mine første opgaver at beskrive vores muligheder ved køb af det gamle Rønde Vandrerhjem, som trængte til at få pustet nyt liv i de fine lokaler og omgivelser, fortæller Birgit Smedegaard om vandrerhjemmet, som PGU overtog den 1. august. 

Birgit Smedegaard blev forstander på PGU i foråret. Hun kommer fra job som skoleleder på Kolind Skole, Tilst Skole og har også været ansat som afdelingsleder i heltidsundervisningen i Randers. 

Rønde Vandrerhjem passer perfekt ind i PGUs virke, værdier og tankegang: der bliver fokus på levende mennesker og deres muligheder. Overskud på driften skal bruges til ansættelse af medarbejdere og vedligehold af bygningsmassen. 

– Vandrerhjemmet drives som en socialøkonomisk virksomhed, som en arbejdsplads for udsatte mennesker, og hvor der kan tages hensyn til handicap og andre udfordringer. Det giver også PGUs elever en mulighed for praktik og måske senere beskæftigelse, fortsætter Birgit Smedegaard. 

Rønde Vandrerhjem ligger ualmindeligt smukt med PGU’s flag til tops i flagstangen og den skønneste udsigt over Kalø Vig og Mols Bjerge, som end ikke den gråvejrsdag, hvor Ligeværd var på besøg, kan holde nede.  

Den socialøkonomiske virksomhed giver også PGU muligheden for at kunne tilbyde de unge muligheden for praktik og for nogle måske et fremtidigt arbejde. Festlokalet har plads til 50 personer og skulle den fine udsigt og de rummelige værelser inspirere nogle til at blive natten over, er der plads til 52 overnattende gæster. 

Involverede elever 

Med 25 år på bagen ved man hvad det hele handler om. PGU har en række værksteder fordelt på forskellige matrikler: 

Træværksted/pedel, medieværksted, gartneri, kantine og Service og turisme. En del af eleverne har allerede stiftet bekendtskab med ”den nye dreng i skolen”. De har kløet på med istandsættelse af vandrerhjemmet, der i den grad trængte til en grundig og tilbundsgående make-over. 

– Der er mange gode opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af vandrerhjemmet for vores elever. Det er eleverne, der sammen med deres faglærere har kalket, istandsat bindingsværk og isat vinduer, forklarer Birgit Smedegaard. 

Indvendigt har elever samlet møbler, og træværkstedet har leveret de flotteste borde produceret af gulvbrædder med god patina. 

Det bliver, nej – det er, rigtig flot og vil skabe de fineste rammer for familiefester, konferencer, møder og lejrskoler og alt det som en slags moderne forsamlingshus kan levere af tryghed, fællesskab og feel-good. 

Ligeværdighed og fællesskab 

PGU arbejder med en anerkendende tilgang med ligeværdighed og fællesskab som grundpiller for at de unge kan udvikle deres færdigheder, sociale kompetencer og identitet. Alle forløb på PGU er helhedsorienterede, med målet at finde lige præcis det punkt, hvor hver enkelt ung kan få succes. 

Forløbene er praktisk anlagte og tager udgangspunkt i, hvordan de unge lærer bedst. I sidste ende handler det hele om at give robusthed og livskompetence, så de unge har en chance for at finde beskæftigelse, et sted at bo, skabe gode sociale relationer og kan få en så selvstændig og selvhjulpet tilværelse som muligt. PGUs aktiviteter omfatter både værksteder og botilbud. 

– Vi er en medspiller i uddannelsesbilledet, og vi er hele tiden opmærksomme på de uddannelsespolitiske tiltag på området og på at give vores unge de bedste muligheder. Det inkluderer, at eleverne kan fortsætte mod et godt og selvstændigt liv efter deres tid på PGU fortæller Birgit Smedegaard. 

– Det indbefatter selvfølgelig også, at vi er opmærksomme på at videregive vores viden til de kommunale forvaltninger om den enkelte unges støttebehov, deres kompetencer og jobmuligheder og arbejdsevne. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse