Ørnehøj er et bo- og uddannelsestilbud til unge med særlige behov beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Vordingborg. Her kan de unge få arbejdstræning i værkstederne og praktikophold, gennemføre en STU og gennem botræning blive kloge på de pligter, de bliver mødt med i et selvstændigt voksenliv. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Måske kan det lyde som en søgt beskrivelse, at de unge på Ørnehøj bliver ”klargjort til at gå luften med deres voksenliv”. Men det er ikke desto mindre det der foregår. 

– Det vigtigste i Ørnehøjs formål er at arbejde med de unges personlige og individuelle vanskeligheder og udfordringer. Vi skal hjælpe dem til at blive kloge på deres  egne udfordringer og give dem redskaber til at mestre deres eget liv. Derfor arbejder vi ikke med én metode, men bestræber os på, at møde den enkelte præcis hvor den enkelte er, siger Gutte Johansen, der er forstander på Ørnehøj. 

– Det gør vi et inkluderende og helhedsorienteret miljø, hvor de unge får både botræning i tre forskellige boformer (døgnmiljø, udslusningshuse med mindre bofælleskaber og i egne selvstændige lejlighede) praktisk undervisning og arbejdstræning på værkstederne i deres STU, og praktikophold hos private arbejdsgivere, hvor de kan få arbejdserfaringer og blive mere sikre på, hvad de ønsker for deres fremtid. De unge er vidt forskellige, men de har typisk brug for mere tid, end det en 3-årig STU giver dem. Hvorfor mange ofte fortsætter nogle år på Ørnehøj efter afsluttet STU. 

Mange indskrivninger på Ørnehøj er forældrebårne. Forældrene henvender sig til institutionen og går derefter videre i deres kommune. Ørnehøj har et godt samarbejde med specialskoler og specialefterskoler, hvor mange elever kommer videre fra til Ørnehøj. Samarbejdet med UU er også godt og frugtbart. Ørnehøj har således ikke oplevet store problemer med at tiltrække elever, på trods af at det er blevet vanskeligere at få bevilliget bodelen, og den del er vigtigt for en helhedsorienteret indsats. 

Rune i gang med at slibe og pudse på træværkstedet

Fonden Ørnehøj er en selvejende non-profit fond, som udbyder et helhedsorienteret botilbud, der inkluderer: 

 • Særligt tilrettelagt Uddannelse (STU) 
 • Almenundervisning 
 • Arbejdstræning 
 • Botræning 

Ørnehøjs målgruppe er: 

Mennesker med udviklingshandicap. Det kan være: 

 • Hjerneskade 
 • Senhjerneskade 
 • ADHD 
 • Autime Spektrum Forstyrrelser 

Eller andre mentale forstyrrelser. Fælles er svære indlæringsvanskeligheder.

Ørnehøjs egne værksteder omfatter: 

 • Grøn linje 
 • Køkken & service 
 • Designlinjen 
 • Emneværkstedet med almendannende undervisning 

Ørnehøjs boliger omfatter: 

 • En døgnafdeling med et tæt pædagogisk miljø 
 • 2 udslusnings huse – mindre bofællesskaber med pædagogisk støtte  
 • 7 lejligheder i Vordingborg 

Rune, Amalie og Sebastian 

Blandt Ørnehøjs elever er Rune, 27, Amalie på 19 og 18-årige Sebastian. De har velvilligt stillet sig til rådighed for at sætte lidt ord på deres hverdag på Ørnehøj. 

Rune har færdiggjort sin STU og er fortsat med at bo på Ørnehøj. Han har boet der i 6 år, fordi han har brug for mere tid. Han har nu en pension og er i støttet beskæftigelse efter servicelovens regler. Han arbejder på skolens grønne linje med vedligehold af grønne områder og maskiner og redskaber. 

– Jeg er meget glad for at være på Ørnehøj. Der er et godt sammenhold mellem elever og lærere, fortæller Rune. 

Amalie har været på Ørnehøj i lidt over 1 år og er på sit andet år af en STU. Hun er i praktik hos Matas i Vordingborg, men arbejder ellers i linjen med Køkken & service, hvor hun bidrager til at lave mad til elever og medarbejdere. Amalie skal have afklaret sine erhvervsønsker og arbejde med personlig udvikling i forhold til at styre økonomi og lære at styre det at have kærester. 

– Jeg er glad, her en masse søde mennesker, men lige nu er det lidt svært med alle de drenge. Vi er kun 2 piger, fortæller Amalie og fortsætter, her hjælper vi hinanden lige meget hvad og du er accepteret for den du er. 

– Det var svært i folkeskolen. Det var svært at få venner. Jeg følte mig ikke accepteret og var ensom. Her bliver man accepteret og er en del af fællesskabet, supplerer Rune. Det er en fælles oplevelse for alle tre, at deres tid i folkeskolen var en kompliceret og meget svær tid. 

– Jeg kom fra et opholdssted i Hillerød, men det er meget bedre her på Ørnehøj. De er bedre til at arbejde med vores personlige og individuelle vanskeligheder, siger Sebastian om sit ophold på Ørnehøj. 

– Det er sjovt du siger det sådan, Sebastian. For det er præcist det vigtigste i Ørnehøjs arbejde, afbryder en lidt forbavset Gutte Johansen kortvarigt Sebastian. 

Han er startede sin STU i august 16. Han startede på Designlinjen, men fattede hurtigt interesse for Køkken & service og slår nu sine folder der. 

– Jeg har ikke fundet min vej endnu. Men jeg tror godt det kunne være noget med pædagogik, butik eller køkken og kantine, siger Sebastian videre. I sin fritid går Sebastian både til fodbold i Vordingborg IF og til boksetræning. 

Sebastian og Amalie er i køkkenet, hvor de her er ved at partere et stk. fjerkræ.

Helhedsorienteret 

– Vi arbejder helhedsorienteret ikke kun i overskrifter og tale, men i praksis hele vejen igennem, understreger Gutte Johansen. 

– Pointen er at vores unge skal blive selvhjulpne. Derfor er det vigtig at arbejde med eleverne hele vejen rundt, og vi har dem i 24 timer i døgnet, så vi kan arbejde med dem både i den praktiske undervisning på værkstederne, i almenundervisningen, i deres fritid og i boligen. Det er vigtigt, at de lærer hvilke opgaver, der følger med det at være et voksent menneske, og at vi alle er omverdensafhængige. Altså afhængige af hinanden. Livet ophører ikke efter klokken 4, der kommer opgaverne i boligen med rengøring, madlavning og få styr på aftaler og økonomi og ikke mindst et aktivt fritidsliv, som er vigtigt for at være et helt menneske med sociale relationer og venskaber. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse