Flere og flere børn mistrives. Tal fra Kommunernes Landsforening viser en markant stigning i psykiatriske diagnoser blandt børn og unge, men fordommene omkring ADHD og Autisme står i kø, og mange mener, at der er tale om en diagnose-epidemi. Men fordommene kan ske at koste endnu dyrere for vores børn og unge, mener lektor Marianne Eskebæk Larsen. Samtidig mener KL endda, at omfanget af børn og unge, der lider af ADHD og autismespektrumsforstyrrelser, i virkeligheden kan være langt større end analyserne viser.

Ifølge tal for Kommunernes Landsforening er der de senere år sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose.

I en analyse KL offentliggjorde tidligere på året fremgår det, at der i en 7årig periode mellem 2010 og 2017 er sket en fordobling af antallet 15årige, der har fået en diagnose. Stigningen ses især i forhold til lidelserne ADHD og Autismespektrumsforstyrrelser.

Analysen viser, at 8,9% af de 15årige i 2017 fik en psykiatrisk hospitalsdiagnose. Et tal der var 4,4% i 2010. Blandt de diagnosticerede er der en væsentlig højere andel blandt drenge end blandt piger.

Den store stigning i diagnosticeringen har givet anledning til kritik fra flere sider. Medierne har blandt andet skrevet om ADHD som ’modediagnose’, og i flere sammenhænge er betegnelsen ADHD sarkastisk beskrevet som forbogstaverne i ’Alle Drenge Har Det’ for på den måde at sige, at drenge med ADHD kan sammenlignes med raske drenge med krudt bagi. En holdning som også synes at titte frem i artiklen ’Stik mig lige en diagnose’ af forhenværende chefredaktør for Berlingske, Jens Grund, der skrev: ”Samtidig er langt flere børn og teenagere end tidligere i kontakt med psykiatrien. Ikke fordi der er flere psykisk syge, men fordi forældre søger diagnoser til deres børn for at kunne få hjælp af kommunen – til eksempelvis en støttepædagog, samtaleterapi eller plads i en specialklasse”.

Dette perspektiv deles til gengæld ikke af lektor ved Pædagoguddannelsen Nordsjælland, Marianne Eskebæk Larsen. I en artikel i Altinget skriver hun: ”Diagnoser er ikke noget, børn trækker i en automat”. For hende vidner stigningen i antallet af børn med diagnoser derimod om, at mange er blevet overset indtil nu. ”Samfundet har overset en stor mængde børn og unge, som først nu er ved at blive udredt”. Der er således efter hendes opfattelse en stor gruppe af både børn og voksne, der ikke får den nødvendige hjælp, så længe de ikke er udredte. ”Langt de fleste mennesker, som først bliver udredt som voksne, fortæller, at de ville ønske, at de havde vidst det noget før. Så kunne de have fået den nødvendige hjælp og været mange ødelæggende nederlag foruden. For mange er det en befrielse at få at vide, at det ikke er dem, der er noget i vejen med”.

Diagnoser ikke er et modefænomen. Det kan sekretariatschef i Ligeværd, Esben Kullberg bekræfte. ”Vi er i kontakt med mange børn og unge og deres forældre, og det er bestemt ikke det indtryk, vi har”, siger han. ”Diagnoser er ikke noget, man bare får uden videre. Børn, der diagnosticeres, gennemgår en omfattende udredning. Det er samtidig børn, der ofte er meget plaget af deres lidelse. Det er næsten altid hele familien, der er sat under pres, når der er et familiemedlem, der har en diagnose. At undervurdere konsekvenserne af ADHD og autismespektrumsforstyrrelse kan være med til at skubbe disse børn ud i en endnu værre situationer med depression, angst og selvmordstanker”, siger Esben Kullberg

Af KLs analyse fremgår det, at de 8,9% blandt de 15årige. der diagnosticeres, muligvis blot er toppen af et isbjerg, idet dette tal kun angiver de børn, der er diagnosticeret gennem hospitalspsykiatrien. Et ukendt antal børn og unge diagnosticeres af privatpraktiserende læger. Dette antal registreres ikke centralt, og man ved derfor reelt ikke, hvor stort et antal børn og unge, der lider af ADHD og autismespektrumsforstyrrelser.

Tegning Ida Kafton

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse