Inklusionskonferencerne er afsluttede. Leo Komischke-Konnerup, UC Syddanmark, har været den centrale oplægsholder og person konferencerne. Ligeværd bad ham sætte nogle ord på oplevelserne fra de mange debatter om inklusion. 

Det har været både spændende og interessant at være med på den inklusionstour gennem landet som Landsforeningen Ligeværd har arrangeret. Jeg har gennemgående oplevet, at folk rundt omkring gerne vil diskutere inklusion i skolen, men de vil også gerne diskutere de emner, der knytter sig til spørgsmålet om inklusion: Skole og uddannelse, politik og pædagogik. 

Derfor er det også så ærgerligt, at politikerne i Danmark ikke i højere grad opfordrer til en bredere og mere folkelig diskussion om inklusion i skole og uddannelse. Det er en sag, der vedrører os alle og ikke blot politikerne på Christiansborg eller skole- og uddannelsesforskere.  

Konferencerne rundt om i landet har alle været vel arrangeret af lokalforeningerne. De fleste steder har konferencerne været godt besøgt med mange deltagere; enkelte steder med færre deltagere. Men optagetheden af spørgsmålet om inklusion og lysten til at diskutere med lokalpolitikerne om skole og samfund har været et gennemgående træk. Det er det måske vigtigste resultat af konferencerne: At der blandt en masse mennesker rundt om i landet er en stærk interesse for og et engagement i at tale med om en sag, der ikke for alvor lader sig realisere uden netop et stort folkeligt engagement. 

Reel inklusion gror ikke ovenfra og ned, men nede fra og op. Inklusion kommer i virkeligheden først og fremmest fra dig og mig. 

/Leo Komischke –Konnerup 

Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent ved Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion UC Syddanmark, var hovedoplægsholder ved inklusionskonferencerne. 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse