SKOLE-HJEM-DIALOGEN er et dialogskabende brætspil, som styrker den gensidige forståelses af forældre og professionelles perspektiver på eleven og klassen. Et spil hvor alle vinder.

Ligeværd har udviklet SKOLE-HJEM-DIALOGEN. Spillet er et redskab til et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og skole, hvilket er vigtigt for at sikre børnenes trivsel og læring. Samarbejdet i specialklasserne er ofte udfordret, dels som følge af det praktiske og følelsesmæssige pres forældrene er under, dels som følge af den undervisningsmæssige kompleksitet der ofte er i en specialklasse sammenhæng. SKOLE-HJEM-DIALOGEN skaber en ny rammer for dialog, formidler tavsviden og etablerer et konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem, men også forældrene i mellem.

Spillet spilles på forældremøder, hvor professionelle, undervisere og pædagoger, og forældre mødes for at tale om klassens fællesskab og elevernes trivsel.

Løfter sig over hverdagen

Gennem SKOLE-HJEM-DIALOGEN´s fortælleringer om elever og handlemuligheder, får spillerne nye redskaber til skole-hjem-samarbejdet. Spillet skaber dialoger, der styrker den gensidige forståelse af forældre og professionelle perspektiver på eleven og klassefællesskabe. Det giver nye ideer til handlemuligheder og et fællessprog, som spillerne kan trække på, hvis der skulle opstå lignende situationer i deres samarbejde. Spillet skaber rum for den svære samtale og løfter dialogen op over hverdagen.

Forældre siger om spillet:

”Man ser jo forskellighederne. Man begynder at tænke på ens egen situation. Nå ja, som egentlig er lidt den samme. Det føler jeg, måske kan flytte tingene. Det giver en indsigt i, hvordan de andre er og har det.”

Underviser:
”I en hverdag er man måske meget hurtig at konkludere på baggrund af nogle få informationer, men i kraft af at man i SKOLE-HJEM-DIALOGEN skal tale med alle om udfordringerne, reflektere over dem og have en dialog, jamen, så kommer du til at reflektere over det på en anden måde.”

”Spillets tyngden ligger netop i, at vi snakker, reflekterer og har en fælles åben dialog om udfordringerne, det er helt klart det vigtige i spillet.”

Et signal om muligheder

SKOLE-HJEM-DIALOGENs opbygning tvinger deltagerne til at vælge mellem handlemuligheder, som alle er gode, men fordi der kun må vælges en handling, skal spillerne kvalificere deres valg. Gennem denne dialog bringer spillerne deres viden og erfaring om hvordan elevens trivsel og faglighed kan støttes og hvordan et godt klassefællesskab understøttes i spil.

Underviser:

”Det er rigtig godt i refleksions øje med. Man får også et blik for, hvor svært det kan være, eller hvorfor er det svært, og hvad der kan rykke. På den måde bliver de forskellige arenaer også repræsenteret upåagtet om det er medarbejdere eller det er forældre.”

Det (spillet, red.) sender altså et signal om, at der er muligheder. At vi ser en pallette af ting, vi kan gøre. At det bliver mere et tilvalg end det bliver et fravalg.”

Forældre siger om spillet:

”Jeg håbe, at dem der har det svært, måske som forældre, kan se at her kan man godt få lidt hjælp. Jeg tror det bringer forældrene mere sammen. Man ved jo godt, hvem der har det sværest. Jeg synes, man lærer meget af det faktisk. Det var ret imponerende, hvad der kom ud af det.”

Mødet giver fælles forståelse

SKOLE-HJEM-DIALOGEN er udviklet til at blive spillet på forældremøder, hvor forældre og undervisere mødes med det fælles fokus, at støtte de enkelte børn og klassefællesskabet. Brætspillet er selvfaciliterende, men LIGEVÆRD kommer også meget gerne ud og faciliterer spillet på et forældremøde eller for skolens fagpersonale. Spillet kan spilles af op til 8 personer.

SKOLE-HEJM-DAILOGEN indeholder to spil versioner:

  • SPECIALSOKLEN (blå) som handler om børn i en 6. Klasse på en specialskole.
  • FOLKESKOLEN (Gul) som handler om børn med udfordringer i en 6. klasse i en folkeskole.

 

Det at spille et brætspil sammen, er en ny måde at mødes på.

Undervisere siger om dette:

”Det er det med et fælles tredje. At det ikke er mig (som underviser red.) der står og sætter noget i gang, men forældrene der byder ind med noget at mødes omkring, det gør måske, at man kan få noget sagt. Det kommer til at handle om noget andet end dig og mig der sidder og snakker. Det nedbryder nogle roller, i forhold til at jeg er lærer og du er forældre”

Forældre siger om dette:

”De fleste kan jo genkende de ting, som kan være svære at få sagt og gjort noget ved. I spillet får man måske ideen til løsninger, når vi sidder flere og snakker om det. Og man kommer jo lige som ind under huden på hinanden kan man sige. Vi har jo alle problemer, men bare af forskellig slags. Det er jo ikke ens eget barn der er på spil.”

SKOLE-HJEM-DIALOGEN er udviklet i samarbejde med Copenhagen Game Lab.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse