Hvis man er et ungt konkret tænkende menneske, er den abstrakte digitale verden en stor udfordring – deriblandt digital økonomi. Mange unge mennesker med særlige behov kommer i store økonomiske vanskeligheder, fordi de mangler forståelse for digitale penge. Ligeværd er medlem af Digitaliseringsstyrelsens ”Netværk for digital inklusion”. I 2018 blev medlemmerne spurgt om, hvad styrelsen burde have på deres handlingsplan i det kommende år. Mette, som er udviklingskonsulent i Ligeværd, bød ind med de udfordringer, unge med særlige behov har med digitale penge. Det førte til et samarbejde mellem Ligeværd og Digitaliseringsstyrelsen om udviklingen af en samtalesalon, der skal fungere som undervisningsmateriale til IT-udfordrede unge.

Om nødvendigheden af hjælp til IT-udfordrede unge og samarbejdet
med Ligeværd fortæller Michala Høg Daimar, sekretariatsleder i Digitaliseringsstyrelsen:

I Danmark bliver den offentlige digitalisering mere og mere udbredt. Det er derfor vigtigt at hjælpe borgerne så godt som muligt med at klare sig i en digital hverdag. Netværk for digital inklusion, som Ligeværd er medlem af, har peget på, at den digitale økonomi er svær for mange borgere – ikke mindst de it-udfordrede. Ligeværd har tidligere med blandt andet projektet DigiSafe vist, at de er dygtige til både at udvikle redskaber, der hjælper it-udfordrede og udbrede dem. Derfor er vi i Digitaliseringsstyrelsen meget glade for  samarbejdet med Ligeværd om samtalesalonen om digital økonomi. Vi er meget tilfredse med resultatet og glæder os nu til at redskaberne tages i brug.”

Mette Davidsen, udviklingskonsulent og projektleder i Ligeværd og Michala Høg Daimer, sekretariatsleder i Digitaliseringsstyrelsen.

Inddragelse af viden og erfaring

Samarbejdet blev skudt i gang med et temamøde den 29. august, hvor udviklingskonsulent og projektleder Mette Davidsen fra Ligeværd havde inviteret dem, der ved en masse om de unges udfordringer med digitale penge: Undervisere, bostøtter, administrativt personale og ledelse fra skoler og uddannelsessteder, der er medlem af Ligeværd. Derudover deltog Michala Høg Daimar, sekretariatsleder, og Casper Freundlich Larsen fra Digitaliseringsstyrelsen.

Temadagen blev brugt på en omfattende dialog om tre emner:

 1. Udfordringer med pengeforståelse
 2. Udfordringer når penge er digitale
 3. Pædagogisk praksis – støtte når penge er digitale og skaden er sket

1) Udfordringer med pengeforståelse

Du får her et udpluk af deltagernes svar på, hvilke udfordringer har de unge med at forstå penge. Unge med særlige behov:

 • er meget impuls- og behovstyrede og har svært ved at udsætte behov.
 • mangler forståelse for, at køb af én vare har konsekvenser for fremtiden i forhold til, at så er der andre ting, man ikke kan købe.
 • har ikke fornemmelse af om en vare er dyr eller billig.
 • er udfordrede i forhold til at forstå betydningen af tal, mængder og tegn.
 • bliver selv ansvarlige for deres økonomi, når de fylder 18 år. Nogle af de unge har ikke læring om penge med hjemmefra, og derfor ikke kompetencerne til at have ansvar for egen økonomi.
 • vil ofte gerne det samme som andre unge, men har sjældent de samme økonomiske muligheder.
 • har dårlige oplevelser med penge og opgiver derfor på forhånd. De negative erfaringer blokerer for at turde tage ansvar for deres økonomi. De føler, at de bliver skældt ud.
 • låner indimellem penge af hinanden, men har ingen fornemmelse af, om de kan betale pengene tilbage.
 • har stort behov for hjælp til økonomi af deres botræner – det er ofte den største opgave for botrænere.

2) Udfordringer når penge er digitale

På spørgsmålet om hvilke udfordringer, der opstår, når penge er digitale, lød nogle af svarene:

 • Når pengene er digitale, er de uoverskuelige, fordi man ikke se dem og ikke har dem i hånden.
 • Det er usynligt, når der bruges penge.
 • Adgang til penge er for nem.
 • Den nemme adgang til digitale penge gør, at den impulsstyrede adfærd bliver tydeligere, da de unge har svært ved at udsætte deres behov.
 • Det er også nemt at få adgang til andres penge.
 • Risikoen for misbrug af kort er stor.
 • De unge deler koder og dankort. Har ikke forståelse for, at dette er personlige oplysninger, som kan misbruges.
 • Det er en større oplevelse at bruge penge ved brug af kontanter end ved digital pengeoverførsel. Koder generelt – er en udfordring. De unge glemmer koderne og derfor skal de ofte fornyes.
 • De skrankeløse banker – den unge kan aflyse bankaftaler over nettet og har nem adgang til lån.

3) Pædagogisk praksis – støtte når penge er digitale og skaden er sket

Hvordan hjælper man så de unge, når skaden er sket? Det kom der mange  gode værktøjer til. Du får et udpluk her:

 • Den unge skal være motiveret for at snakke om økonomi. Når de flytter ind (på skole eller uddannelsessted) tages snakken om økonomi. Hvis der bliver givet udtryk for, at den unge har fuldstændig styr på økonomien, så ved man, at det er noget som forældrene styrer og at den unge helt sikkert ikke har styr på økonomi.
 • Personalet har en fælles strategi for den unge i forhold til pengeforståelse, der omfatter at tale om økonomi i forskellige sammenhænge. Derved gentages de samme pointer i forskellige sammenhænge. Det hjælper den unge i at fastholde viden og opbygge kompetencer, fordi de unge har svært ved at overføre læring til nye sammenhænge.
 • Skolesekretæren fungerer som bank. De unge får kontanter og skal aflægge regnskaber. Det giver anledning til gode og nødvendige snakke. Metoden ligner den som bruges i Luksusfælden.
 • Tydeliggør penges værdi med hjælp fra Matador-penge.
 • Spil pengespillet ”Prøv det” (fra ABC – leg).
 • Gå ind på penge.dk – Finanstilsynets råd om penge.
 • Hjælp med at gå i banken og få lavet aftaler om økonomistyring.
 • Arbejd med at give den unge en sund skepsis – det kan virke forebyggende.
 • Gå efter at nogle kommer i RKI, så det ikke er muligt for dem at optage lån.

Udvikling af samtalesalon

Den brede viden og de mange erfaringer, temadagens deltagere bød ind med, dannede et massivt grundlag for Mette til at udvikle samtalesalonen. Mette isolerede sig efter temadagen i et mødelokale med Ligeværds projektassistent Mie Skrædderdal, og sammen dykkede de ned i den nye viden og udviklingen af samtalesalonen. Det første udkast blev udformet og blev siden blevet teste i Unge For Ligeværd klubberne samt på skoler og uddannelsessteder der er medlem af Ligeværd. Du får her indblik i tre af samtalesalonens cases og en undervisers erfaringer under testen.

Case 1

Det er den 20. i måneden. Josef modtager en regning. Han har ikke penge til at betale den.

Opgave: Tal sammen om, hvordan man er sikker på at have penge til alle sine udgifter.

”Det eneste svar, mine elever kom på banen med, var, at man dagligt måtte tjekke sin netbank. Der var ikke én af dem, der selv kom ind på noget med budget og i runde 5 stod det meget klart, at ingen af dem konkret vidste, hvad et budget er, hvordan man laver det eller hvilke økonomiske oplysninger man skal bruge for at få overblik over, om man har råd til alle sine  udgifter.”

Case 2

Louise vil gerne have en ny kjole. Hun tjekker sin netbank for at se, om hun har penge nok til at købe kjolen?

Opgave: Kender I andre måder til at finde ud af, om man har penge til noget, som man ikke plejer at købe.

”Eleverne forstod godt casen, men kunne ikke besvare det tilhørende spørgsmål. De havde i forvejen ikke forudsætningerne for at tale om budget i case 1, så at kende andre metoder til at skabe økonomisk overblik, var en umulighed for dem.”

Case 3

Petra har en internetkæreste, som hun er kommet til at låne penge. Nu er kæresten væk, og Petra kan derfor ikke få sine penge tilbage. Petra er blevet snydt.

Opgave: Kender I til andre måder, man kan blive snydt på nettet?

”Det var ikke meget viden, eleverne havde om svindel via nettet, pr. telefon eller pr mail. Chokerende lidt viden faktisk. Denne her samtalesalon og identitetstyverispillet er SÅ tiltrængt og så vigtigt!!!!!”

 

Brugerinddragelse i udviklingsprocessen

Udviklingsprocessens inddragelse af både unge og undervisere har sikret at materialet har en udformning og et indhold, der passer til IT-udfordrede unge. Det færdige resultat er blevet en samtalesalon, som kan bruges i alle sammenhænge, hvor fokus er på at styrke IT-udfordrede unges mestring af digitale økonomi. De unge får i fællesskab en større forståelse af, hvad digital økonomi er, og hvad de skal være specielt opmærksomme på når penge er digitale. Samtalesalonen skaber rammen for en snak om gæld og misbrug, derved får de unge en sund skepsis i forhold til at dele deres personlige oplysninger.

Den færdige samtalesalon

Samtalesalonen ”Når penge er digitale” er nu helt færdigudviklet og ligger på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Find den HER


(Artiklen er fra januar 2020)

Brugerinddragelse – en del af Ligeværds DNA

Brugerinddragelse har siden Ligeværds begyndelse været kendetegnende for den måde, Ligeværd arbejder på. Om denne metode fortæller Mette Davidsen:

“Ligeværds fokus er altid på at udvikle løsninger, der støtter børn, unge og voksne med særlige behov i at klare de udfordringer, de møder. En stor grad af
brugerinddragelse er et grundlæggende fundament i alle  udviklingsprocesserne. De personer, som skal have gavn af løsningerne, trækkes tæt på udviklingsprocessen, fordi de er ekspert i deres liv og hvad der kan støtte dem. Ligeværd har gennem flere udviklingsprojekter opbygget erfaring med, hvordan en udsat målgruppe får de rigtige rammer og støtte til at kunne bidrage i forbindelse med brugerinddragelsen. Fagpersonalet fra skoler og uddannelsessteder, der er medlem af Ligeværd, bidrager med viden om og erfaring med at skabe de rigtige rammer for at unge med særlige behov, hvor de kan opbygge nye kompetencer, så de kan tage vare på deres eget liv. Ved at inddrage både målgruppe og fagfolk i både udvikling og implementering sikres ikke kun, at det udviklede redskab har en udformning og et indhold der passer til målgruppen, men også at de personer, som kan have glæde af, for eksempel at tale om digital økonomi, bliver præsenteret for løsningen og muligheden for at styrke deres kompetencer.”

Mette har også været projektleder på app’en DigiDafe og brætspillene ”Skole-hjem-dialogen”, ”Stop identitetstyven” og ”Solum – et spil om ensomhed, venner og fællesskaber”.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse