Udvalgenes formål er at sikre en løbende politikudvikling og politikformidling inden for alle de livsområder, der berører børn, unge og voksne med særlige behov. 

Dette formål udfoldes ved, at den politik, udvalgene formulerer, sættes i spil i forbindelse med Ligeværds kommunikation, interessevaretagelse, kompetenceudvikling og vidensformidling. 

De politiske udvalg nedsættes af Hovedbestyrelsen. Udvalgene udvikler Fællesskabets politik og holdninger, i samarbejde med foreningens medlemsorganisationer. Som fællesskabets højeste myndighed, er det Hovedbestyrelsen der altid godkender og i sidste ende står bag de politiske udmeldinger fra Ligeværd. 

Formændene for de politiske udvalg er altid et siddende hovedbestyrelsesmedlem. Udvalgene består derudover at ressourcepersoner med særlig interesse og viden om udvalgets arbejde. Udvalgene kan bestå af såvel medlemmer af Ligeværd som eksterne personer med en særlig viden, som er tilknyttet udvalgenes arbejde. 

Ligeværds politiske udvalg er: 

  • Skole- og uddannelsespolitisk udvalg 
  • Beskæftigelsespolitisk udvalg 
  • Socialpolitisk udvalg 
  • Boligpolitisk udvalg 
politiske udvalg

De nye politiske udvalg sætter turbo på Ligeværds politiske interessevaretagelse. Over 20 medlemmer af Ligeværds politiske udvalg var samlet til det første fælles udvalgsmøde i København den 6. september. ”Sidste års arbejde med organisationsforandringen viste tydeligt, at en af Ligeværds kerneopgaver er politisk interessevaretagelse. En...

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse