En julehilsen i 2020 kommer ikke uden om at nævne corona. Og i den forbindelse får vi mest lyst til at sige ”sikke et år”. Vi ved, at epidemien har fyldt rigtig meget i alle menneskers liv.

På sekretariatet har vi sammen med Ligeværds foreninger, Fagligt Forum, Forældre & Netværk og Unge For Ligeværd måttet navigere i et hidtil ukendt land og sammen finde nye veje at gå.

 

En imponerende indsats

Specialefterskolerne blev lagt øde i foråret og rigtig mange unge på STU blev sendt hjem. UFL-klubbernes aktiviteter stoppede næsten fra den ene dag til den anden. I uger og måneder efter gik der rigtig meget tid med at få en dagligdag til at fungere på helt nye og meget anderledes vilkår.

Selvom det helt sikkert har været svært og belastende for rigtig mange af jer, så har det været helt fantastisk at se det lidt fra sidelinjen. Herfra har vi oplevet jeres kæmpestore engagement, kreativitet og omsorg, der har været har været med til at afbøde den værste ensomhed og isolation.

Efterskoler der har holdt gang i et virtuelt efterskoleliv og blandt andet mødtes på skærmen og sunget morgensang med alle de hjemsendte elever. Medarbejdere på STU-tilbuddene, der har arbejdet målrettet på at holde kontakt med alle elever og nogle steder kørt ud for – på afstand – at besøge dem, der har haft det sværest. Og det har været helt utroligt at opleve, hvordan I ude i klubberne har taget de digitale fællesskaber til jer og har lavet online-arrangementer for hinanden med morgengymnastik, ’fælles’-spisninger, onlinebanko og i her i december fylder I Facebook med julekalendere, eventyr, julepyntning og hygge. Vi ved, at det har holdt modet og håbet oppe hos mange unge i en svær og ensom tid.

Så tusinde tak for alle de forskellige bidrag, der har gjort det lidt lettere at være barn, ung eller voksen med særlige behov under corona.

 

Et anderledes men frugtbart 2020

Her på sekretariatet har arbejdet jo også været berørt af coronavirus. Vi har arbejdet hjemme i flere perioder i år. Og mange af vores store arrangementer har vi måttet aflyse.

Men til trods for aflysninger og hjemmearbejde, synes vi, at vi alligevel ser tilbage på et år med masser af aktivitet og gode resultater. Vi er med hjælp fra specialefterskoler og STU-steder kommet i mål med de to brætspil ”Stop Identitetstyven” og ”SOLUM – et spil om ensomhed, venner og fællesskab”, som på hver deres måde hjælper unge med særlige behov. Vi har også oplevet, at stadig flere finder vej til vores rådgivning LigeLinie og får hjælp. 2020 blev også året, hvor vi med en podcastserie gjorde opmærksom på det tabubelagte emne ”Selvmordstanker hos børn og unge med særlige behov”.

 

Ligeværd er trådt ind på inklusionsområdet

2020 blev det år, hvor vi for alvor fik søsat arbejdet med inklusion i folkeskolen. Sidst på året besluttede hovedbestyrelsen en plan for, hvordan vi de kommende år kan være med til at støtte de børn i folkeskolen, der har det svært og føler sig udenfor – både socialt og fagligt. Vi ved, at der bliver flere og flere børn, der mistrives i en sådan grad, at de ikke kan holde ud at komme på skolen og følge undervisningen. Det skal vi gøre noget ved.

 

STU-alliancen nærmer sig målet med en bedre STU

I år har vi igen set den store værdi, der ligger i vores arbejde i STU-alliancen. Trods corona er det lykkedes at gennemføre møder med alle partiers STU-ordførere og præsentere dem for vores bud på, hvad en revision af STU-loven skal indeholde. Hele vejen rundt i det politiske landskab har vi oplevet anerkendelse af vores synspunkter. Så vi håber, at næste år kan indeholde de helt nødvendige forbedringer, der kan sikre de unge bedre indflydelse på deres eget uddannelsesforløb og at vi kan få startet arbejdet med kvalitetssikring af hele uddannelsen.

 

En model for specialiserede beskæftigelsesindsatser begynder at tage form

Mange af de unge, vi møder, giver udtryk for, at det er vanskeligt at få et job, selvom de både er motiveret og afklaret til det. Mange af udfordringerne ligger i den måde vores jobcentre arbejder, der gør det svært for unge med kognitive udfordringer. Derfor glæder vi os også over, at vores beskæftigelsesprojekt, Joballiancen, begynder at kunne anvise modeller for, hvordan en specialiseret beskæftigelsesindsats skal skrues sammen for at hjælpe mennesker med kommunikationshandicaps og kognitive udfordringer. Det glæder vi os til at arbejde meget mere med i det kommende år.

 

2020 har helt sikkert mest af alt været et corona-år. Epidemien har gjort det meget svært for alt for mange mennesker. Her på årets sidste dage er mange af os også ramt af en massiv corona-træthed og håber, at det snart må være ovre. Derfor skal vores hilsen herfra sekretariatet også rumme et håb om, at vi på et tidspunkt i 2021 kan lægge alle restriktionerne bag os, så vi igen kan mødes som vi plejer, ses og være sammen på skolerne, uddannelsesstederne og i klubberne uden at tænke på afstand, sprit og mundbind. Det vil vi glæde os helt vildt til.

Uanset hvordan 2021 folder sig ud, vil vi på Ligeværds sekretariat gøre vores ypperste for at støtte vores foreninger i at skabe ligeværdige vilkår for børn, unge og voksne med særlige behov.

Må I alle få en rigtig glædelig jul.

14. december 2020

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse