Af Louise Weinreich Jakobsen, bestyrelsesmedlem i Ligeværd Forældre og Netværk

LOKALE INDSATSER PÅ INKLUSIONSOMRÅDET

Ligeværd har iværksat en ny indsats på inklusionsområdet og lokalforeningerne i Forældre og Netværk skal fremover understøtte indsatsen, ved også at tage initiativ til at sætte inklusion på dagsordenen lokalt og understøtte forældre, der kæmper for et særligt skoletilbud til deres barn.

Men der er behov for nye kræfter i lokalforeningerne, hvis Ligeværds stemme skal kunne lyde tydeligt lokalt også fremover. Ud over at blive klogere på hvordan Forældre og Netværk skal understøtte Ligeværds inklusionsindsats, skal der arbejdes på at implementere en ny organisering af regionale Ligeværds Ambassadører. Ligeværd har i en årrække haft en række regionskonsulenter, der nu får titel af Ligeværd ambassadører og knyttes tættere på Ligeværds sekretariat. De skal ud og tale med skoler, organisationer og forældre med henblik på nye samarbejder og flere medlemmer, der kan arbejde sammen med lokalforeningerne om nye løsninger, der skaber ligeværd for børn, unge og voksne med særlige behov.

 

STØRRE FOKUS PÅ KOMMUNIKATION I FORÆLDRE OG NETVÆRK

En anden indsats er et løft af vores eksisterende kommunikationskanaler på web og Facebook, der er den digitale indgang for potentielle nye medlemmer. På mødet tog vi ”målgruppens briller på” og tog et kritisk konstruktiv blik på, hvordan vi kommunikerer med potentiale og eksisterende medlemmer af Forældre og Netværk. Her har vi tydeligvis en opgave foran os. Men det er en spændende en af slagsen, fordi vi i processen helt sikkert vil blive klogere på, hvilken værdi vi vil skabe i Ligeværd Forældre og Netværk.

 

STÆRKE LOKALE FÆLLESSKABER TIL TRODS FOR CORONA

I fællesskab blev der gjort status efter et par corona år, der – som i mange andre foreninger – har haft betydning for både medlemstal og omfanget af aktiviteter. Desværre er et par lokaleforeninger gået i dvale inden for de seneste år. Men modsat er der fuld gang i andre. F.eks. har Ligeværd Sydvest Jylland arrangeret et åbent temamøde om inklusion med deltagelse af lokalpolitikere og forældre. Foreningen har som repræsentant i Esbjerg kommunes handicapråd også været med til at afholde dialogmøde mellem frivillige sociale foreninger og kommunalpolitikere om emnet ensomhed. Ligeværd Storkøbenhavn måtte grundet Corona droppe en række planlagte forældre netværksmøder. I stedet har foreningen brugt coronatiden til at afholde mere end 15 webinars til forældre og fagpersoner om f.eks. overgangen fra barn til voksen, mulighed for økonomisk støtte under STU, støtte efter serviceloven og de klemte søskende, der nu ligger tilgængelig for alle på hjemmesiden Forældrenettet, der også har tilknyttet en facebookgruppe . I Ligeværd Viborg har man bl.a. afholdt fælles julestue i samarbejde med Lev, ADHD foreningen og Sind ungdom. Alle foreninger har i øvrigt arbejdet aktivt med at sætte unge med særlige behov på dagsordenen til efterårets kommunalvalg og arbejder utrætteligt på at understøtte de lokale Unge for Ligeværd klubber, hvor flere deltager som frivillige.

Landsbestyrelsen i Forældre og Netværks fik også valgt nye kræfter valgt ind i forbindelse med generalforsamlingen. Nete Ankerstjerne, der gennem flere år har været en aktiv forældrestemme på inklusionsområdet i Randers kommune blev valgt ind.

 

SOCIALE INVESTERINGER BETALER SIG

Fællesskaber står fortsat som en ledestjerne for foreningen – både for børn, unge og voksne med særlige behov OG deres forældre, som alt for ofte står alene med såvel sorger og glæder og i kampen mod systemet. En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at følgevirkninger af ensomhed koster samfundet 8,3 mia. kr. årligt. Så Ligeværd Forældre og Netværk vil fortsat på alle mulige måder gøre politikere opmærksomme på, at det godt kan betale sig for stat og kommuner at investere i tiltag og frivillige sociale foreninger som Ligeværd Forældre og Netværk og Unge For Ligeværd klubberne, der arbejder for fællesskaber.

Ligeværd Forældre og Netværk står efter weekenden med et tydeligere billede af, hvor vi skal hen. Og Forældre og Netværk ser frem til i dialog med det øvrige foreningsfællesskab at blive klog på Ligeværds nye indsats på inklusionsområdet.

29.marts 2022

STØT FORÆLDRE OG NETVÆRKS ARBEJDE

Du kan støtte Ligeværd Forældre og Netværks landsdækkende arbejde med et medlemskab.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse