Hvordan kan vi bygge bro over den tillidskløft, der år for år vokser mellem borgere med særlige behov og det kommunale system? Det var det store spørgsmål, Ligeværd sammen med foreningerne BHOV og For Lige Vilkår havde inviteret andre organisationer til rundbordssamtale omkring under navnet ”TillidsBroen”. Medlem af Folketinget for Enhedslisten Jakob Sølvhøj havde elskværdigt inviteret samtalen til at finde sted i smukke og seriøse rammer på Christiansborg den 19. februar.

 

ET BREDT PERSPEKTIV PÅ PROBLEMSTILLINGEN

I invitationen til Tillidsbroen skriver de tre initiativtagende organisationer, at tillidskløften de senere år er blevet større og større. Derfor har de set behov for at invitere både repræsentanter for dem, der lever under reglerne, dem, der administrerer reglerne og dem, der udstikker reglerne til en nysgerrig og inspirerende samtale. Det ønske blev opfyldt, for rundt om bordet sad repræsentanter fra en lang række organisationer, der – ligesom Ligeværd – kæmper for borgere med særlige behov, Kommunernes landsforening, UU Danmark og Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark og Børne- og Undervisningsministeriet samt politikerne Jakob Sølvhøj (Enhedslisten) og Karina Adsbøl (DF).

”Vi har glædet os rigtig meget til samtalen i dag, men har også imødeset den med en lille smule bekymring” var direktør i Ligeværd Esben Kullbergs velkomst til de 30 deltagere i rundbordssamtalen ”Tillidsbroen” onsdag den 19. februar på Christiansborg. ”Vi ved nemlig ikke, om en sådan samtale kan gøre en forskel i forhold til den tillidskrise, vi oplever mellem borgere og velfærdsinstitutioner. Den situation giver helt konkrete problemer for helt konkrete mennesker. Der, hvor mange ønsker handling, inviterer vi til samtale.  Det er ikke for at tale udenom. Det er for at prøve – for en stund – at gå en lidt anden vej. Vores håb er, at hvis vi kigger på det som en tillidskrise, at vi så kan se nogle facetter af problemet, som eller kan være mere skjulte. Måske giver det mulighed for at se de samfundsmæssige aspekter af problemet. Måske bliver det fælles ansvar tydeligere. Jeg tror ikke, vi kan skabe den nødvendige forandring ved blot at kræve, at nogen andre gør noget bedre. I en tillidskrise sidder vi på en måde alle i saksen, og vi er alle den del af løsningen.”

Thorkild Olesen, formand i Danske Handicaporganisationer, var enig i vigtigheden af, at samtalen kommer i gang. ”Vi ved jo fra undersøgelser, at der en forskel på, hvordan borgerne oplever sagsbehandlingen og hvordan kommunerne selv oplever sagsbehandlingen. Tillid er jo altid dobbeltsidet. Der skal være en tillid fra borgerne til systemet, men der skal også være en tillid den anden vej rundt. En tillid fra systemet til at borgeren gerne vil medvirke i et samarbejde. Dybest set mener vi, at dette samarbejde bedst sikres gennem en ordentlig sagsbehandling.”

Charlotte Markussen, direktør i Høje Tåstrup kommune, repræsenterede Foreningen af Socialchefer i Danmark. Hun var også glad for at få invitationen til samtalen. ”Det er et rigtig godt initiativ. Der er virkelig brug for, at vi taler med hinanden, og ikke bare om hinanden. Jeg håber, at det her bliver begyndelsen til en samtale og ikke kun et enkeltstående møde. Vi har aldrig haft så god en lovgivning på socialområdet og aldring hjulpet så mange mennesker tilbage til en normal tilværelse. Det paradoksale er, at vi heller aldrig har haft så stor en tillidskløft mellem kommune og borgere. Det synes jeg, at vi skal være nysgerrige på.”

”Vi er meget optaget af at tænke deltagelse, fællesskab og livskvalitet”, sagde Dorthe Nørregaard fra Videncenter for handicap i sit første indlæg. ”Og desværre ser vi, at den manglende tillid er med til at skabe endnu mindre deltagelse og faktisk skabe endnu mere udenforskab. Det er derfor vigtigt, at vi begynder at tale på nye måder om, hvad der opbygger tillid. Det er lige som om, vi er trænet i at tænke i paragraffer. Der er noget i, at vi begynder at tale om, hvad det gode liv er.”

BYGGERIET FORTSÆTTER

Efter mødet kunne Esben Kullberg konstatere, at der havde været opbakning hele vejen rundt om bordet til at fortsætte samtalen. ”Den lille arbejdsgruppe som BHOV, For Lige Vilkår og Ligeværd udgør, har fået til opgave at lave et oplæg til en ny samtale. Jeg synes, vi står tilbage med det indtryk, at denne samtale og dens fokus er vigtig, og at der er behov for, at vi alle taler sammen om, hvordan vi oplever denne tillidskløft. Men jeg synes også, at jeg hører, at vi skal videre med en mere mulighedsåben og fremadrettet samtale. Så vi går nu tilbage i arbejdsgruppen og lytter lidt mere til, hvad der er blevet sagt. Og så indkalder vi til en fortsættelse af dette møde.”

VIL DU SE OG lytte til RUNDBORDSSAMTALEN?

Rundbordssamtalen blev livestreamet og du kan se og lytte til hele samtalen på Ligeværds Facebookside.

Klik på knapperne nedenfor og få indblik i samtalen.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse