Ligeværds formand gennem flere år Jørn Lehmann Petersen er død. En lang politisk karriere er dermed slut.

Jørn Lehmann Petersen kunne se tilbage på 40 år i kommunal- og regionalpolitik som byrådspolitiker og senere borgmester i Broager, medlem af Sønderborg byråd efter kommunesammenlægningen og senest som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. For denne lange indsats for demokratiet blev han i juni i år tildelt ridderkorset.

I 2012 blev Jørn Lehmann Petersen formand for Foreningen Ligeværd efter Marianne Jelved, da hun tiltrådte som minister. Inden da var han gennem en årrække formand for en af Ligeværds medlemsforeninger, Den Helhedsorienterede Indsats, DHI.

Jørn Lehmann Petersen var dybt engageret i arbejdet for unge med særlige behov, og den viden og indsigt han erhvervede sig gennem sine poster i Ligeværd søgte han at bringe videre i sit politiske arbejde. Således var han meget optaget af at skabe jobs til udsatte borgere. I Region Syddanmark satte han selv fokus på, hvor mange borgere regionen selv havde ansat på særlige vilkår og i hvor høj grad man, i den sammenhæng han selv sad i, løftede et socialt ansvar.

Jørn evnede som formand for Ligeværd at have blik for helheden i organisationen og var optaget af at skabe helhed og sammenhæng i Ligeværds mangfoldige medlemsbagland. Han var stærkt opsat på, at Ligeværd skulle nå endnu længere ud til de mange mennesker, der har behov for Ligeværds støtte og for en stemme ind i de politiske debatter og dagsordener.

De seneste år var han en væsentlig drivkraft i den omstilling, Ligeværd var igennem og var med til at holde fokus på, at opgaven omkring ligeværdighed for borgere med særlige behov ikke var en opgave for Ligeværd alene, men en opgave der krævede nytænkning og samarbejde. Således holdt han fast på, at Ligeværd ikke blot skulle arbejde på sine egne holdninger og mærkesager, men at organisationen skulle skabe samarbejde – ikke alene mellem Ligeværds medlemsforeninger, men med andre civilsamfundsorganisationer og på tværs af sektorer.

Hans vision for Ligeværd var en organisation, der havde blikket stift rettet på kerneopgaven om at skabe ligeværdighed i alle livets forhold og som søgte de konstruktive samarbejder, og samlede alle gode kræfter, hvor end de måtte findes, i arbejdet for udsatte og sårbare børn og unge.

I Jørn Lehmann Petersens formandsperiode har Ligeværd forandret sig betydeligt gennem organisationsudvikling, strategiprocesser og fusioner. Men det var for ham aldrig forandring for forandringens skyld. Det var altid båret af en utrættelig interesse for at gøre Ligeværd bedst egnet til at løfte sin opgave og opfylde sit formål om at bedre livsvilkårene for børn, unge og voksne med særlige behov.

Trods sin langvarige sygdom, forblev han optaget af Ligeværd og arbejdet for børn og unge med særlige behov. Men også trivslen blandt Ligeværds medarbejdere lå ham stærkt på sinde. Efter eget udsagn nød han at besøge sekretariatet, og så sent som to uger inden hans død var han forbi, hvor han spiste frokost med personalet og fik en status på kontorets arbejde.

Ligeværd skylder Jørn Lehmann Petersen en meget stor tak for indsatsen gennem mange år og han vil blive savnet af mange i Ligeværd.

Æret være hans minde.

Esben Kullberg
Direktør i Ligeværd

 

Bisættelsen finder sted i Broager Kirke torsdag den 15. september kl. 13. Familien ønsker, at der i stedet for blomster overføres et bidrag til Kræftens Bekæmpelse på reg. 3001 konto 0001155 mrk. Jørn Lehmann Petersen.

Jørn Lehmann Petersen

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse