December 2020

“Tak for medlemskabet. Vi glæder os over, at UFL nu kan have en stemme i DUF. UFL arbejder ligesom DUF med demokrati, stærke ungdomsfællesskaber, og at unge trives og har det godt. Vi ser frem til et godt samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af DUFs forskellige ungdomsforeninger.”

Sådan lød det fra Isakur, Pernille og Daniel fra UFLs landsbestyrelse i den videobesked (som du kan se nederst på siden her), som UFL sendte DUF, da UFL den 5. december blev optaget som medlem af DUF.

Det var store ord og en stor dag, for UFL og DUF har længe arbejdet hen imod, at UFL kunne blive optaget som medlem. UFL har gennem mange år fået støtte af DUF til arbejdet med at skabe fællesskaber for unge med særlige behov. Men det er altså først nu, at UFL bliver rigtigt medlem af DUF.

Nu kan UFL og DUF sammen give unge med særlige behov en stemme

Som medlem af DUF bliver UFL del af et stort ungdomsfællesskab. Her vil UFL få mulighed for at samarbejde med andre ungdomsforeninger og sikre, at også unge med særlige behov kan være med, når DUF arbejder for, at alle får et godt ungdomsliv og kan deltage i demokratiet.

UFLs medlemmer har stor erfaring med at lave klubber, hvor det er vigtigt, at der er plads til alle, hvor alle er ligeværdige, og som er trygge steder at finde ind i et fællesskab. I UFL mødes medlemmerne om det, de synes er sjovt, og støtter hinanden i at være aktive i foreningen og møde nye mennesker. De erfaringer fra både de lokale UFL-klubber og fra UFLs landbestyrelse vil UFL tage med ind i DUF, så andre måske kan blive inspirerede til at gøre det samme.

I den kommende tid vil UFLs landsbestyrelse undersøge, hvordan UFLs medlemskab af DUF kan styrke foreningen og arbejdet for unge med særlige behov både lokalt og på landsplan.

Afspil video

Her siger UFLs landsbestyrelse tak for medlemskabet i DUF

Hvad er DUF?

DUF er en paraply- og interesseorganisation, hvis medlemmer tæller 80 børne- og ungdomsorganisationer. Organisationerne er meget forskellige. Der er for eksempel spejdere, studerende fra forskellige uddannelser, kirkelige foreninger, miljøorganisationer, handicapforeninger og politiske ungdomsorganisationer.

DUF blev dannet i 1940 for at oplyse, engagere og oplære unge i demokrati. Dengang var det vigtigt at arbejde mod nazisme og andre antidemokratiske bevægelser. Lige siden har DUF forsøgt at få unge til at deltage endnu mere i demokrati og foreningslivet. DUFs kerneværdier er deltagelse, dialog, frivillighed og indflydelse.

De næste to år vil DUF især have fokus på fire temaer:

  • Et stærkt demokrati – som både livsform og styreform
  • Et stærkt foreningsliv
  • Unge med internationalt udsyn og engagement
  • Det gode ungdomsliv

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse