Jeg ser, Ligeværd kan gøre en forskel for børn, unge og voksne med en vifte af tilbud om råd og vejledning, og at Ligeværd kan gøre en forskel politisk til gavn for civilsamfundet.

Mine bevæggrunde til at træde ind i Ligeværds politiske arbejde er at være med til at udvikle en koordineret jobrettet indsats for de unge, som er i en gråzone. Men også en koordineret indsats på tværs af Jobcenter – Socialafdeling og Familie – Børnehandicap. Da jeg har med socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune at gøre hver dag, ser jeg nogle muligheder og åbninger for de unge.

Det kan være den gode overgang fra barn til voksen (en beskæftigelsesrettet afklaring fra 15 år).

Virksomhedsindsats for unge (en SØV indsats målrettet de unge i gruppen), men også virksomheder som kan tage en gruppe unge samtidig.

Peer to peer støtte (fællesskaber for unge peer-støtte og erfaringsgrupper for forældre).

Social – pædagogisk indsats (personlige, social og faglig afklaring, måske kursus for pårørende).

Tværfagligt læringsrum (udvikling af fælles empowermenttilgang til de unge).

John Kvistgaard
Medlem af Ligeværds beskæftigelsespolitisk udvalg

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse