Ligeværd handler om lige muligheder.

Jeg var udvekslingsstudent i USA, da jeg oplevede det helt tæt på. Mennesker, som gjorde hvad der var muligt, men ikke havde en ærlig chance for at bryde fattigdommen og den skæbne, de var tildelt. Det var trailerparkens hårde virkelighed med ringe udsigt til at kunne forbedre livets vilkår.

Det samme så jeg nogle år senere, da jeg arbejdede som tjener i London. Her lærte jeg en hjemløs at kende, og hans historie gjorde et stort indtryk. Han havde mistet sit job, var blevet skilt og gået rabundus. Og ingen bolig betød ingen bankkonto – og uden bankkonto, intet job. Han var fanget i en negativ spiral.

Det gjorde et stort indtryk – at vi selv i de rigeste, vestlige lande finder mennesker uden muligheder i livet. Fanget i fattigdom og fornedrelse. Det er uværdigt, og mine oplevelser dengang var en af årsagerne til, at jeg gik ind i politik. Man måtte gøre noget, øge velfærden og menneskers muligheder.

I dag jonglerer jeg med mange dagsordener og mange møder i kalenderen, men når jeg skærer det ind til kernen, er det stadig ønsket om at give mennesker lige muligheder, som er drivkraften for mig.

Jeg er så privilegeret i dag, at jeg gennem mit arbejde har mulighed for at påvirke verden på mange måder – fra det nære plan med de mennesker, jeg møder i dagligdagen – over de mange mennesker i Aarhus og Danmark, hvis liv og muligheder, jeg som borgmester og KL-formand har mulighed for at forbedre – til det helt store plan, hvor Aarhus Kommune for eksempel sammen med Udenrigsministeriet arbejder med klima-løsninger i Indien og Sydafrika.

For mig handler ligeværd nemlig også om at vi som menneske, kommune og nation løfter blikket op og kigger på vores handlinger i det store, globale perspektiv – især fordi vi som danskere har evner og ressourcer til at hjælpe andre.

Vi skal derfor give vores bidrag til at få opfyldt FN’s Verdensmål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene bygger på den forudsætning, at alle har ret til et værdigt liv. Med ligeværd som ambition kan vi gøre opnå social, økonomisk og miljømæssig udvikling – og tro på en mere fredelig verden med lige muligheder for alle.

Jacob Bundsgaard,

Borgmester i Aarhus og fmd. for KL

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse