REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LIGEVÆRD FORÆLDRE OG NETVÆRK 2019

Lørdag d. 16.marts 2019. Kl. 12.45

Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter §6:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der er en stemme pr. enkeltpersonsmedlemskab og institutionsmedlemskab og to stemmer pr. familiemedlemskab. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde.

 1. Valg af dirigent

Sonja Milkær indstilles og vælges med applaus.
Der er rettidigt indkaldt til generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter

 1. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

Formandens skriftlige beretning er udleveret til deltagerne. Bent Mikkelsen fremlagde formandsberetningen.

Kommentarer til beretningen fra salen:

Lisbeth: Hvordan er brætspillet blevet markedsført?

Julie: Brætspillet er blevet præsenteret for flere kommuner, specialklasser, forældre til børn med særlige behov, regionskonsulenter og andre medlemmer af Ligeværd forældre og netværk.
Der er stor interesse for spillet, men alligevel er det svært at lande de endelige aftaler.

Der er etableret et samarbejde med VIA Aarhus og VIA UCSYD, her skal de lærestuderende præsenteres for spillet, med et håb om, at de vil tage det med ind i deres kommende lærergerning. 

Anders Hareskov: Tænkes DIGISAFE og projektet med identitetstyveri sammen.

Julie: Da det er to forskellige platforme, den ene et brætspil den anden en APP, er det vanskeligt at forene. Men når de skal formidles, er det naturligt at have begge dele med.

Formandsberetningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forudgående regnskabsår

Bilag 3.1 LFN Årsregnskab 2018

Bent Mikkelsen fremlagde regnskabet og indstillede til godkendelse.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen

Ingen indkomne forslag.

 1. Fastsættelse af kontingenter

Det blev enstemmigt vedtaget at fastholde kontingenterne fra 2018. 

 1. Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingent

  Det blev enstemmigt vedtaget at fastholde andelen af kontingent til lokalforeningen.

 2. Valg af landsformand

Bent Mikkelsen modtog genvalg. Blev valgt ved applaus. 

 1. Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg til bestyrelsen:

 • Bent Mikkelsen Lokalforening Viborg (ønsker genvalg)
 • Mogens Mathiesen Lokalforening Storkøbenhavn (ønsker genvalg)
 • Harald Nielsen Lokalforening Thy-Mors (ønsker Ikke genvalg)
 • Christian Philips Lokalforening Storkøbenhavn (ønsker genvalg)
 • Ole Schmidt Lokalforening Viborg (ønsker genvalg)
 • Mogens Mathiesen Lokalforening Storkøbenhavn modtog genvalg
 • Christian Philips Lokalforening Storkøbenhavn modtog genvalg
 • Ole Schmidt Lokalforening Viborg modtog genvalg
 • Peter Andersen blev valg som nyt medlem af bestyrelsen
 • Jytte Sander modtog genvalg om suppleanter
 • Helle Bagge modtog genvalg om suppleanter
 1. Valg af statsautoriseret revisor

Det blev besluttet at fastholde nuværende revisor Poul Borghus.

 1. Eventuelt

Bent Mikkelsen giver Harald Nielsen en tak for hans mange årige og store arbejde i Ligeværd.

Harald Nielsen takker og understreger, at han vil blive ved med at arbejde for målgruppen.

Esben: Harald Nielsen vi håber, at du stadig vil deltage i disse sammenhænge. I forlængelse af oplæggene til temadagen skal vi huske, at fortælle, at Ligeværd Forældre og Netværk indeholder en masse mennesker som bliver ved med at kæmper.

Anders Hareskov: Proceduren omkring medlemskab på hjemmesiden er besværlig, kan man ikke overveje, at lave det lidt mere simpelt og hurtigt evt. mobilepay.

Julie: Det skal jeg tage med til sekretariatet.

Referent:

Julie Fabian

Socialfaglig konsulent ved Ligeværd.

Dirigent:

Sonja Milkær

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse