Bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen Ligeværd tankede ny energi og inspiration til arbejdet i lokalforeningerne. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Landsforeningen Ligeværd har afholdt netværksseminar og generalforsamling. Har var der fredag oplæg og samtaler om, hvilke initiativer der er på vej i Ligeværd. Lørdag var afsat til et inspirerende oplæg om kommunikation på digitale og sociale medier. Arrangementet blev afsluttet med generalforsamling.  

– Det var meget inspirerende og noget af en øjenåbner, sagde Thomas Larsen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Ligeværd, efter indlægget fra Peter Schjødt om kommunikation via digitale og sociale medier. 

– Vi har kun 3 sekunder til at fange folk på de sociale medier og hjemmeside. Vi skal godt nok være uhyre skarpe på at fortælle målgruppen hvad vi kan gøre for dem, ellers er de videre. 

Landsformand Bent Mikkel understregede også den store opgave, der ligger forude med foreningens kommunikation. 

– Vi skal have opmærksomhed på og prioritere vores kommunikationsindsats. Vi skal være til stede på web og de sociale medier. Vi skal kunne formulere os meget kort og præcist i forhold til det, vi kan og det der er brug for. 

Landsforeningen Ligeværd er ikke noget uden lokalforeningerne, men det kan være ensomt at være lokalforeningsperson. På de to dage med netværksseminar og generalforsamling, har de mulighed for at støtte hinanden få nye input. 

– Det er også et skulderklap til de frivillige i bestyrelserne i lokalforeningerne, at det er gratis for dem, og det er en anerkendelse af det store arbejde, de lægger for at få lokalforeningerne til at fungere, sagde Bent Mikkelsen efter afholdelsen af de to dage på Hotel Trinity i Snoghøj. 

Landsforeningen Ligeværds møde fastslog også de nogle af store arbejdsopgaver, der ligger forude i 2017. 

– STU er til evaluering, og vi skal gøre vores til at vi kan få nogle forbedringer på STU’en, så de unge ikke fortsat skal have så vanskeligt i nogle kommuner med at få et tilbud, der giver mening og udvikling for den unge. De unge forsørgelsesgrundlag er ikke just blevet bedre med kontanthjælpsloftet. Vi skal have sikret, at de unge kan få en bolig med støttefunktioner, så de har en mulighed for at bo selvstændigt og ikke bare er henvist til at blive boende hos forældrene. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse