Ligeværd Forældre og Netværk, stiftet i 1969, henvender sig til alle – forældre, familiemedlemmer, professionelle og andre med interesse for foreningens formål: ”At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte”.

Ligeværd Forældre og Netværks fokus er opbygning og udvikling af den lokale, og ikke mindst lokale borgers engagement. Medlemmerne er organiseret i lokalforeninger, som har frie hænder til at vælge forskellige veje i arbejdet frem mod ligeværd for mennesker med særlige behov.

Medlemmerne tilbyder rådgivning til foreningens medlemmer og arbejder blandt andet på at skaffe sig lokalpolitisk indflydelse gennem repræsentation i de lokale Handicap- og Beskæftigelsesråd.

Ligeværd har i alt 19 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Det er med stor glæde at vi kan sige velkommen til endnu en lokalforening – Ligeværd Sønderjylland.

I slutningen af oktober fandt godtfolk sammen. Kim og Gitte Beier, som har været frivillige i Ligeværd i en del år, har, sammen med regionskonsulent Sonja Milkær, taget initiativ til at starte Ligeværd Sønderjylland. Den nye forenings formand er 32-årige Carsten Johanneson som er ved at afslutte sin uddannelse som socialpædagog ved UC-syd.  Vi har spurgt ham, hvorfor det lige er Ligeværd han er gået ind i.

Ja, det er et godt spørgsmål du stiller, hvorfor jeg er gået ind i foreningen Ligeværd. Grundende hertil er mange, men særligt to gør sig gældende. Nummer et er, at jeg mener, at som individ har vi et ansvar overfor hinanden, og derved for at hjælpe vores medmennesker, hvis det er muligt. Den anden grund til hvorfor jeg har en interesse indenfor foreningen Ligeværd, er noget ganske særligt. Det vigtigste for mig som person er retfærdighed. Og hvorfor så lige retfærdighed? Jo, fordi alle mennesker på kloden har retten til retfærdighed, da vi er født frie og lige”.

Hvilke drømme har du for den nye forening?

” Som person har jeg ikke forventninger, men mere håbet om, at den nystartede forening kommer til at fungere, som det hidtil har været tiltænkt. Men også et stort håb om mange fremtidige medlemmer, som sætter retfærdigheden for mennesket i højsæde, og går ind i arbejdet med hele hjertet”.

Velkommen til Ligeværd, vi glæder os over, at I er en del af fællesskabet.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse