Ligeværds vejledningsmesser er en nyskabelse. På messerne er der således udover mulighed for at møde forskellige skoler og uddannelsessteder også mulighed for at møde UU-vejledere og socialrådgivere.

– Vores sigte med fornyelsen af messerne er at løfte messerne fra at være en udstilling med udbydere fra efterskoler, frie fagskoler, højskoler og uddannelsessteder til også at omfatte mulighed for rådgivning på messerne. Vejledningsmesserne er således arrangeret i et samarbejde med de kommuner, hvor messerne afholdes, og der vil være repræsentanter fra UU, vejledere og socialrådgivere til stede på messerne, forklarer sekretariatschef Esben Kullberg om baggrunden for udviklingen af vejledningsmesserne.

Foreningen Ligeværd beskæftiger sig intensivt med skolegang og uddannelse for børn og unge med særlige behov. Det gør foreningen dels gennem politisk arbejde for forbedringer, gennem rådgivningstilbuddet LigeLinie og gennem foreningens medlemmer, som omfatter både forældre, unge og knap 100 skoler og uddannelsessteder.

Og nu også vejledningsmesserne. Ligeværds vejledningsmesser afholdes i , Kolding og Aarhus. Messen i Roskilde, som hedder Specialkompasset, arrangeres af Compass Fairs i samarbejde med Ligeværd og STU-foreningen Consentio.

– På messerne har vi samlet det hele i én pakke: muligheden for at finde den ønskede skole eller uddannelsessted eller se jobmulighederne og få støtte og rådgivning om mulighederne. Forældrene og de unge fortjener den bedste service og støtte i at finde den bedste løsning til deres ønske om skolegang og uddannelse. Det løser vi på denne måde med vejledningsmesserne, siger Esben Kullberg

Behov for rådgivning

På Ligeværds rådgivning LigeLinie kontaktes Ligeværd ofte af usikre forældre.

– Forældrene får ofte, når deres børn bliver ældre, brug for støtte til at forstå det kommunale system. En stor del af forældrene har spørgsmål om STU. Hvornår har man ret til at få en STU? Hvilken STU kan mit barn starte på? Kan man få lov til at bo der?, forklarer Julie Fabian, socialfaglig konsulent i Ligeværd. En stor del af hendes arbejde handler om at hjælpe familie med børn og unge med særlige behov. Julie Fabian er således personen bag Ligeværds rådgivning, LigeLinie.

– Andre forældre henvender sig, fordi deres barn er klar til at starte på en specialefterskole. En specialefterskole er ikke bare en specialefterskole. Der er mange forskellige og selvfølgelig med mange forskellige linier. Vi har hjulpet en del forældre med at finde den helt rigtige specialefterskole, siger Julie Fabian.

Samme drømme som alle andre

Ligeværd – Forældre og Netværk er en del af foreningen Ligeværd. Landsformanden Bent Mikkelsen kan nikke genkendende til de problematikker, som bliver blotlagt gennem henvendelser til Lige Linie.

– Som forældre til børn og unge med særlige behov, har man naturligvis de samme drømme for sine børn, som alle andre forældre har. En drøm om at de får en god skolegang, en uddannelse og en beskæftigelse. Kort sagt, at de får et godt og selvstændigt liv. Der er det bare meget mere kompliceret for de forældre, fordi deres børn ikke har de samme muligheder, forklarer Bent Mikkelsen.

– De er afhængige af kommunen. Alt for mange har oplevet at stå alene og ikke kunne trænge igennem med deres ønsker til uddannelse. Og mange af forældrene har et stort behov for at få støtte og rådgivning om hvilke rettigheder og muligheder de har. Her er vejledningsmesserne et vigtigt initiativ til at hjælpe forældrene og de unge, så de ikke står alene med udfordringerne.

Også konferencer for fagpersoner

Ligeværd arrangerer i forbindelse med vejledningsmesserne samtidigt konferencer. Baggrunden for konferencerne er at sætte spot på, hvordan vi i fællesskab kan udvikle en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for unge med særlige behov.

– Unge med særlige behov er afhængige af en sammenhængende indsats, der ikke efterlader dem i et vakuum, når de skal videre efter en STU til eventuel videre uddannelse eller beskæftigelse. Det er vi som samfund ikke ret gode til at sikre, som det ser ud i dag. Derfor er der for mange, der risikerer at gå videre til ingenting efter deres STU. Alt for mange risikerer at ende på kontanthjælp. Det er udsigtsløst og urimeligt, forklarer Esben Kullberg om konferencernes baggrund.

Konferencerne stiller blandt andet spørgsmålene: Er målsætningen med STU opfyldt? Hvad skal der ske efter evalueringen af STU i 2017? Hvordan får vi paragrafferne til at spille sammen på tværs? Hvordan skaber vi sammenhængende og målrettede uddannelses- og beskæftigelsesforløb? Hvad siger virksomhederne om at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet?

– At skabe en sammenhængende indsats forudsætter en fælles forståelse og et fælles træk fra politisk side, fra forvaltningerne i kommunerne, fra udbyderne af STU, fra virksomhederne og organisationerne. Konferencerne er en mulighed for forskere, fagfolk, politikere og ildsjæle til at dele deres viden og give deres svar på, hvordan vi i fællesskab kan få skabt de gode overgange i en sammenhængende indsats. Vi har bevidst lagt konferencerne i forbindelse med messerne. Det giver konferencedeltagerne mulighed for også at møde både udbydere og forældre.

VEJLEDNINGSMESSER & KONFERENCER

Vejledningsmesserne for unge med særlige behov og konferencerne afholdes som følgende :

  • Kolding den 15. september – Ligeværds messe
  • Roskilde den 16. og 17. september, – Specialkompassets messe
  • Aarhus den 24. september – Ligeværds messe

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse