Det er vel egentligt velkendt i mange sammenhænge i livet: når helheden ryger, overblikket mangler og beslutningskraften er fragmenteret, efterlades problemerne ofte uløst eller løsningerne modarbejder hinanden. I værste fald bliver problemerne forværret.

Af Jørn Lehman Petersen, formand for foreningen Ligeværd og regionsrådsmedlem i Region Syd

Manglende sammenhæng er virkelighed for mange unge med særlige behov, at beslutningerne og støtten ikke spiller sammen i deres kommune.

Skabelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU), og den nye store opgave, der følger i kølvandet til kommunerne, er det perfekte moment til at nytænke og dermed sikre en helhedsorienteret indsats. Problemerne skal løses hele vejen rundt om den unge, fordi en uddannelses- og efterfølgende beskæftigelsesindsats er dømt til at fejle, hvis de unge ikke også har ro på deres boligforhold og deres sociale liv.

Det er i bund og grund såre simpelt, og ikke raketvidenskab, at tingene og løsningerne hænger sammen, hvis de for alvor skal rykke.

Min opfordring til kommunerne er derfor, at vi endeligt får begravet silotænkningen og samler arbejdet i ungeenheder med mantraet: unge med særlige behov skal have den rigtige samlede indsats første gang.

Det er vigtigt, at indsatsen tager afsæt i den enkelte unges reelle muligheder. Det er helt håbløst og den rene gift for unge med særlige behov, hvis de først skal knække halsen på en FGU, hvis de har behov for en STU. De unge skal lykkes og ikke først mødes med fiasko på det de ikke magter.

Det er derfor vigtigt, at kommunerne samler faglighederne i ungeenheder (vejledere, sagsbehandlere, støttepersoner), rummer alle kompetencer inkl. myndighedsansvar samt budget- og ledelsesansvar. En samlet ungeenhed er afgørende for at skabe det nødvendige samlede overblik for hver enkelt ung, et retvisende beslutningsgrundlag og én besluttende myndighed, som kan træffe den samlede beslutning, så uddannelse, beskæftigelse, bolig og socialt liv bliver løst samlet og i samspil.

En samlet ungeindsats, og dermed én indgang til kommunen og en gennemgående kontaktperson uanset indsatsområdet, vil gøre livet uendeligt meget nemmere og mere overskueligt for den unge og for forældrene. Det er vel ikke så ringe endda. For kommunerne vil det øge muligheden for at sætte de rigtige indsatser i værk, så sandsynligheden for at indsatsen lykkes, til gavn for den unge, bliver drastisk forbedret. Det er vel heller ikke så ringe endda, for nu at gentage en ægte underdrivelse her fra det jyske.

Det er min, og foreningen Ligeværds, overbevisning, at det vil give udslag på bundlinien for de unges livsregnskab, deres livskvalitet og mulighed for at få et så selvstændigt liv som muligt, og på bundlinien for kommunernes udgifter, at de får sat den rigtige og holdbare indsats i værk første gang.

Kære kommuner, momentet er her lige nu i forbindelse med indførelsen af FGU’en. Ligeværd og jeg håber I griber den.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse