Randers og Viborg har fået bevilliget millioner til drift af startboliger til unge med særlige behov. Startboligerne er win-win for alle parter: De unge får en bedre start med at bo selv og kommunen får tilført pædagogisk arbejdskraft til arbejdet med udsatte unge.  

Tekst og foto: Peter Christensen 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt 47,5 millioner til etablering af startboliger til udsatte unge i syv kommuner – i alt 108 startboliger. Den samlede pulje til startboliger er 131,2 millioner. Næste ansøgningsrunde er i august 2013. 

Startboliger er en særlig type ungdomsboliger med det formål er at sikre udsatte unge får en god start på at bo i egen bolig som et vigtigt afsæt for arbejde og uddannelse. Som noget særligt får startboligerne tilknyttet en særlig voksenkontakt – social vicevært – som de unge kan støtte sig til. 

Kim Blach Pedersen

Etablerer boligforeningen Startbo 

– Vi har mangeårig erfaring med en helhedsorienteret indsats, hvor vi arbejder med de unges boligforhold, netværk, sociale og fritidsforhold som grundlaget for udannelse og arbejde, fortæller Kim Blach Pedersen, Randers Bo- og Erhvervstræning. 

– Så… hvis ikke vi sku’ ku’ – hvem sku’ så ku’? 

Startbo, projektet i Randers, har fået en 10-årig bevilling på 7,5 millioner til drift af 21 startboliger. Bevillingen til startboliger skal gives til foreninger i den almennyttige boligsektor, private udlejere kan ikke få andel i millionerne til startboliger, og til det formål har Randers Bo- og Erhvervstræning etableret en almennyttig boligforening, Startbo. 

Boligerne etableres i en boligkarré på Grenåvej, som tidligere har været boliger til handikappede. Boligerne opfylder ikke længere behovene hos de handikappede, der er bygget en ny institution i Paderup til dem, og Startbo er blevet enige med Randers Kommune om at købe bygningen, der rummer 38 lejligheder, til startboliger.  

De 21 lejligheder bliver til startboliger. Den resterende del bliver lokaler til fælles aktiviteter. Randers Bo- og Erhvervstræning lejer sig ind på en del af kvadratmeter og flytter i den forbindelse sine aktiviteter fra Adelgade til Grenåvej. Dog ikke Bogruppen Adelgade som fortsætter uændret. 

Samarbejde med eksisterende boligforening 

Konstruktionen bag startboligerne i Viborg er en anden. 

– Lokalforeningen Ligeværd Viborg er samarbejdspartner med Havredal, STU Viborg, Viborg Kommune, UngBo og Boligselskabet Viborg, som har fået bevillingen. Startboligerne bliver etableret i tre afdelinger i boligselskabet, forklarer Bent Mikkelsen fra Lokalforeningen 

– Det store og overordnet vigtige ved ordningen med startboliger er accepten af, at overgangene mellem uddannelse og egen bolig er svær for unge med særlige behov. De ender hurtigt i isolation. Ordningen er en accept, at der er behov for ekstra støtte for at sikre nogle unge, der har brug for at komme godt i gang med at bo selv. 

En vurdering som Kim Blach Pedersen er enig i. 

– Det er en anerkendelse af betydningen af en helhedsorienteret indsats. At indsatsen ikke kun omfatter uddannelse men også de unges boligsituation. 

Startboligerne i Viborg vil omfatte 15 boliger. Til driften af dem har ministeriet bevilliget 7,5 millioner over 10 år. 

Den sociale vicevært 

Med drift af startboliger menes udgiften til voksenstøtte i form af sociale viceværter. I både Randers og Viborg vil der blive ansat et par personer med pædagogisk baggrund til at varetage de opgaver. 

Det bliver deres opgaver at hjælpe de unge med etablering af netværk og fællesskaber, men også nødvendigheden og betydningen af at lægge et budget, at have overblik over sine aftaler og forpligtelser og generelt alle de mange ting, der tilsammen udgør et fundament under en velfungerende dagligdag og tilværelse.  

Bent Mikkelsen

Husleje der er til at betale 

Pointen med startboliger er, at få udsatte unge godt i gang med at bo selv, men hvis de unge drukner i alt for høj husleje, så er man lige vidt. Startboliger eller ej.  

Nettohuslejen der er budgetteret i Randers ligger på 2200 månedligt for 50 kvm. bolig. Huslejen i Viborg vil blive en anelse højere og ligger i et spænd fra 2500 til 3500, de fleste boliger på 2500.  

50 kvm. er den øvre grænse for størrelsen på en ungdomsbolig. 

Kim Blach Pedersen og Bent Mikkelsen er enige i at der i deres byer er yderligere behov for startboliger til udsatte unge. Vurderingen fra dem begge lyder på et behov for at få antallet af startboliger fordoblet i hver deres by.  De vil begge søge igen ved næste runde og opfordrer i samme åndedrag dele af Ligeværd til at være opmærksomme på puljen. 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 131,2 millioner for perioden 2012-2015 til etablering af startboliger til udsatte unge: 

Startboliger er særlige ved tilknytningen af voksenkontakt, social vicevært 

Støtte til startboliger kan kun søges af almennyttige boligforeninger 

Der er indtil nu bevilliget 47,5 millioner til startboliger i syv byer: Randers, Viborg, Brønderslev, Hedensted, Nyborg, Hillerød og Værløse. Støtten går til aflønning af sociale viceværter i hele projektets løbetid. Ministeriet kan give mindre tilskud til ombygning. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse