En privat virksomhed. der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål (regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed) 

RSV – REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED: 

 1. Samfunds-/socialt formål (RSV)
  Arbejde for at fremme socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte/formål (beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, ældrepleje…..) og som fremmer aktivt medborgerskab 
 2. Erhvervsdrivende – væsentlig erhvervsdrift (RSV)
  Virksomheden har et væsentlig element af erhvervsdrift ved salg af ydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning
 3. Organisatorisk uafhængighed af  offentlig sektor  (RSV)
  Organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor. Fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelse og drift af virksomheden 
 4. Indragende og social ansvarlig ledelse (RSV)
  Virksomheden involvere ansatte, kunder, samarbejdspartnbere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse. 
 5. Social overskuds- håndtering Geninvestering (RSV)
  Eventuelt overskud går primært tíl at fremme sociale formål / geninvestering i eller udvikling af virksomheden eller i andre socialøkonomiske virksomheder. Tilskud fra puljer eller fonde kan supplere.
  En begrænset del af overskuddet kan udbetales som udbytte til indvestorer. 
 6. Uafhængighed af evt. moderfirma/organisation
  Gennemsigtig selvstændig økonomi
  Selvstændigt CVR-nummer 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse