Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar. 

Virksomheder kan eksempelvis: 

  • Stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder 
  • Samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold 
  • Arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse 
  • Arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden 
  • Udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension 

Virksomheder skal anlægge et indefra-og-ud-perspektiv og beskrive, hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker samfundsmæssige forhold som bl.a. miljø, klima, menneskerettigheder. 

Som supplement hertil kan man med fordel anlægge et ude-fra-og-ind-perspektiv, og se nærmere på, hvilken effekt ikke-finansielle forhold har på udviklingen i kerneforretningen. Det kan f.eks. være den påvirkning som klimamæssige ændringer kan have for en virksomhed adgang til ressourcer. 

Få mere viden, vejledning og værktøjer til virksomheders samfundsansvar på Erhvervsstyrelsens web-site:  https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-samfundsansvar 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse