LOVE,   BEKENDTGØRELSER, VEJLEDNINGER 
Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, lov nr.711, 26.06.2014 
Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed
Erhvervsstyrelsen m.v. BEK.nr.1390, 15.12,2014  
Vejledning om registrering af registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV)
Erhvervsstyrelsen December 2015
Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder, BEK nr 1391, 15/12/2014 
Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet – rimelighedskravet, BEK nr 473 af 25/05/2016.
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 990 af 12/09/2014
Kontanthjælpsreformen 2014 
Ressourceforløb 

 

Sociale love og bekendtgørelser:  

  1. Bekendtgørelse om lov om aktive socialpolitik: LBK nr 269 af 21/03/2017  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=188312
Om bl.a. forsørgelsespligt, uddannelseshjælp og kontanthjælp, revalidering, ressourceforløb 

 

  1. Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr 988 af 17/08/2017 Gældende 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191895 

  • Om  bl.a.angående forebyggelse, pålæg, anbringelser, foranstaltninger, støtte og tilbud til børn og unge, personlig hjælp, ledsager og konatktperson, botilbud, hjælpemidler, bisidderordninger, anke og klage, forsørgelse. 

 

  1. Kontanthjælpsreformen http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20arbejde/Kontanthjaelpsreform.aspx 
  • bl.a. om uddannelseshjælp til unge, der ikke har en uddannelse, uddannelsespålæg, hjælp til unge enlige forsørgere, intensiv jobsøgning, Helhedsorienteret indsats, Særligt udsatte, Effektivt sanktionssystem, Gensidig forsørgelsespligt. 

 

  1. Vejledning om ydelser og satser 2014 

Vejledning om ydelser og satser mv. 2014,
– af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse,  kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelsesydelse, 

  1. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge, LBK nr 826 af 23/06/2017 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191983 
  • Loven indeholder blandt andet betingelser for ret til sygedagpenge, regler for sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende og beregning af sygedagpenge 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse