Ansættelsesformer 

ANSÆTTELSER 
Rimelighedskravet – forholdstalskrav   Max.1 ansat i løntilskud/virksomh.praktik pr. 5 ordinært ansatte < 50 ansatte) 

> 50 ansatte: + 1:10. (dispentation / delvis  2018 incl.) 

 antal ordinært ansatte  antal  i virksomheds-praktik / løntilskud  Undtaget borgere på kontanthælp i vejlednings-forløb, opkvalificering,  beskæftigelse jf. lov om social bistand 
0-5   1 
6-9  1 
10-14  2 
15-19  3 
20-24                     4   
50-                  10   
Fleksjob  Underlagt rimelighedskravet 
Førtidspension  Underlagt rimelighedskravet 
Ressourceforløb  Ikke underlagt rimelighedskrav, da resssourefroløbs-praktikanter ikke er ansat i virksomheden  
STU  Ikke underlagt rimelighedskrav, da STU-praktikanter ikke er ansat i virksomheden 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse