Unge med særlige behov møder store udfordringer, når de står overfor at skulle have et job. Det viste Undervisningsministeriets Benchmarkanalyse fra januar 2019 tydeligt. Her fremgik det, at kun 14% af de unge, der færdiggør deres Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) kommer i beskæftigelse eller videre uddannelse.

Nu går fem uddannelsessteder under Ligeværd sammen om at vise vejen til mere effektive veje til arbejdsmarkedet for udsatte og sårbare unge i projektet ”Joballiancen”. I de kommende fire år har uddannelsesstederne forpligtet sig på at sikre unge under STU et job i forlængelse af deres uddannelsesforløb.

”Vi er meget glade for, at vi nu får denne mulighed for at vise, at det faktisk kan lykkes at sikre unge på STU en plads på arbejdsmarkedet. Vi ved, at mange af de uddannelsessteder, vi har i Ligeværds sammenhæng, laver et fantastisk godt pædagogisk arbejde og hele tiden har de unges fremtidsmuligheder for øje. Nu får vi med hjælp fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) muligheden for at arbejde intenst med det virksomhedsrettede perspektiv. Vi har store forventninger til projektet og har sat en høj barre for projektets succeskriterier,” siger direktør i Ligeværd, Esben Kullberg.

Uddannelsesstedet skal sikre overgangene
Selvom uddannelsesstederne har fokus på at få de unge videre i job, glæder alle fem uddannelsessteder sig over, at de nu kan komme til at arbejde endnu mere med deres beskæftigelsesrettede indsatser. Mette Ulnits, socialrådgiver på Erhvervsskolen Vestjylland, ved præcis, hvor Joballiancen vil kunne skabe nye muligheder:

Vi oplever ofte, at vi faktisk gør de unge klar til at få et arbejde, ofte i form af et flexjob. Men når de har færdiggjort deres uddannelsesforløb her hos os, overgår de til jobcenteret i deres hjemkommune, og så oplever vi desværre ofte, at der ikke rigtig sker noget, og at de unge så mister de kompetencer, de har erhvervet sig under deres uddannelse.”

Mette Ulnits tror på, at de muligheder, uddannelsesstederne nu får gennem projektet og de forpligtende samarbejdsaftaler, der ligger med kommunerne, vil sikre, at de unge får en mere ubrudt vej fra uddannelse til beskæftigelse.

Der skal kigges på fastholdelsen
Ole Bay Jensen, der er uddannelseschef i AspIT, har også store forventninger til projektet:

Vi ved, at vi er gode til af få de unge videre i beskæftigelse, når de er færdige hos os. Her er 80% i beskæftigelse på dimissionstidspunktet, når de forlader AspIT. Det har vi lige fået dokumenteret i en rapport fra COWI. Men COWI rapporten fortæller os også, at efter 5 år er det 60%, der stadig har en tilknytning til arbejdsmarkedet – altså et fald på 20%. Vi kan altså se, at det er svært for de unge at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi håber derfor, at vi med dette projekt kan komme til at blive klogere på den del. Hvad det er, der skal til for at sikre, at de unge ikke blot får et job, men at de også kan holde fast i det eller finde et nyt job.”

Sten på vejen
Selvom projektet giver mulighed for at understøtte nogle af de velfungerende arbejdsmetoder, uddannelsesstederne allerede gør brug af, så mener forstander på PMU, Conrad Andreasen ikke at træerne vokser ind i himlen af den grund:

Kommunernes økonomier er så trængte i disse år, så når man arbejder med unge med en funktionsnedsættelse, så skal man hele tiden forvente at blive ramt af nedskæringer. Det er ikke for at dryppe malurt i bægeret, men selvom vi laver noget, som både er effektivt og på den lange bane en god investering for kommunerne, så kan man aldrig være sikker på at få lov til at løse opgaven. Vi oplever på andre områder, at kommunen kan finde på at hjemtage opgaver, selv om det strider imod al fornuft og økonomisk sans.”

Joballiancen består af:

  • PMU i samarbejde med Morsø kommune
  • Erhvervsskolen Vestjylland i samarbejde med Ringkøbing Skjern kommune
  • Castberggaard med Hedensted kommune
  • AspIT med Aabenraa og Sønderborg kommuner
  • Mou Hotel med Aalborg kommune.

Projektet finansieres af STAR’s Pulje til bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). De fem uddannelsessteder har fået 9,2 mio kr.

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse