Debat m. Lokalpolitikere 

Lørdag d.01/4-17 

Af: Christian Drost 

Det var rigtig spændende at være til bestyrelsesweekend igen.
Det var mit andet år og i år var der mulighed for at stille spørgsmål til lokalpolitikere fra Vejle og omegn.
Emnerne var omkring: Bolig, Jobsituationer og Hjælp til selvhjælp.
Debatten blev afholdt i forbindelse med at der snart skal udskrives kommunalvalg.
Dette ville kunne give de unge mulighed for at finde udad hvordan det foregår rent politisk parti til parti i hver kommune.

Inden debatten blev vi unge delt op i grupper a 6 personer hver, hvor vi snakkede om hvad den enkelte havde oplevet i job, bolig eller fritidssituation, der enten var problematisk eller succeshistorie og hvad der kunne gøres bedre.

Det kørte holdmæssigt af 3-4 omgange så alle kom til at snakke med forskellige personer og udveksle forskellige synsholdninger fra gang til gang. 

Ud fra præmissen om at debatten skulle handle om botilbud og hjælp til Flexjob i de enkelte kommuner skulle vi unge udfærdige nogle spørgsmål der skulle bruges af os unge i debatten med politikerne.

Jeg syns det var en god og konstruktiv debat der blev sat i gang af de unge der styrede det på flotteste manér.
Dog syns jeg ikke vi fik et helt konkret svar på det vi spurgte om.
Kun et par medhold i at det var skidt i forhold til hvad man forventer at et 

lokaludvalg/kommune bør gøre i situationer omkring flexjob og hjælp til den enkelte borger.

De unge spurgte bl.a. indtil hvordan det kunne være at man spare på hjælp og støtte på hjemmefronten til de unge når man nu satser på at få alle i job bedst muligt uden for store dagligdagsproblemer i hjemmet.

Der var medhold i at det var for skidt i visse situationer i og med at bostøtten er en del af det der er med til at hjælpe den enkelte unge til at overskue sin hverdag og møde frisk på arbejdet.
Men en konkret løsning på hvordan man kunne opretholde det eller et egentlig løsningsorienteret svar til den enkelte borger var meget svært at spore.

Der blev også spurgt indtil hvorfor det var så svært at finde flexjob til de unge når man nu gerne vil have flest mulig i arbejde.

Til det var der forskellige løsninger, men konklusionen var i sidste ende at det er den unge selv der skal opsøge arbejdspladser for at høre om job.

Dette syns jeg personligt er rimeligt nok i og med at det skal være på lige fod med alle andre, men der bør altså også tages et stører ansvar hos de enkelte kommuner da erfaringer viser at alle unge med et handicap er forskellige og nogle dermed kan ha svære ved at tage kontakt til arbejdspladser end unge der ikke har en funktionsnedsættelse.
Der var mange gode spørgsmål og en livlig og morsom debat blev da også sat i gang da Liberal Alliances lokalformand troede han kendte til Unge For Ligeværd, men blev sat på plads af de unge at det han troede var UFL(Unge For Ligeværd) var ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund).

Alt i alt et par gode timers samvær med politik og debat der har givet mig og forhåbentlig også andre af de unge mere blod på tanden til at kæmpe for et bedre samfund for folk med særlige behov.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse