Tekst: Mette Davidsen 

UFL har den seneste tid holdt flere arrangementer, hvor samtalesalon formen har skabt rammerne for den ligeværdige samtale. Det har givet os erfaringer som kan anvendes både i UFL-klubberne og i undervisningen af de unge med særlige behov. 

Samtalesalon er udviklet af Borgerlyst i et ønske om, at skabe samtalerum, hvor alle deltager aktivt. I samtalesalonen styres alt, hvad man taler om, og hvem man taler med, fra start til slut. På www.samtalesalon.dk findes en manual med samtaleøvelser, der skaber rum for dialog.  

På UFL bestyrelsesweekenden den 10.-12. april blev ca. 70 UFL’er fra hele landet præsenteret for samtalesalon formen. Samtalesalonen tog udgangspunkt i UFLs formålsparagraf: 

at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Forening arbejder for, at alle, der kan tilslutte sig målsætningen, får lyst til at blive medlem og deltage i foreningens arbejde. 

Herefter lavede de unge samtale-squaredance om spørgsmålet: ”Fortæl om din bedste oplevelse med UFL”. De unge stod over for hinanden to og to i to cirkler med front mod hinanden. Humøret var højt, og alle fortalte livligt om deres UFL oplevelser.  

Næste øvelse var en samtale menu med flere spørgsmål om UFL, hvor de unge talte sammen i grupper af fire. De kunne vælge mellem to spørgsmål i tre runder: 

Runde 1 / Forretten:  

  • Hvilke aktiviteter har I i jeres klub? 
  • Hvilke aktiviteter får flest af klubmedlemmerne til at deltage? 

Runde 2 / Hovedretten: 

  • Hvordan er du et godt bestyrelsesmedlem? 
  • Fortæl om det, du er mest stolt og glad over, i din bestyrelse? 

Runde 3 / Desserten: 

  • Hvad gør din klub for at tage godt imod nye medlemmer? 
  • Hvad fortæller du til andre, der ikke kender UFL, om din UFL klub? Hvad kunne du tænke dig at fortælle om UFL til nogen, der ikke kender UFL? 

Den sidste øvelse i samtalesalonen var et barometer, hvor de unge stillede sig på en linje gennem lokalet, og med deres placering udtrykte deres mening om f.eks. hvor aktive de havde været i samtalesalonen. Der var en stor overvægt, som stillede sig som meget aktive. Og flere ønskede at fortælle, hvorfor de havde valgt at placeret sig, hvor de stod.  

De unge deltog aktivt og fik øvet sig i at tale med nogen de ikke kender, fortalt om UFL og nok så vigtigt, var der flere, som oplevede at samtalesalonen havde gjort, at de havde lyttet mere til andres erfaringer med at være med i UFL og fået nye ideer til deres klubarbejde. De gav også udtryk for, at samtalesalonen kan bruges i flere sammenhænge i UFL-klubben, blandt andet til at tage godt imod nye medlemmer og få snakket med nye medlemmer, som man ikke plejede at tale med. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse