På efterskoler og højskoler er der gode muligheder for at komme ud og møde nye mennesker. På skolerne er der fokus på dine kompetencer, som du får rig mulighed for at videreudvikle, hvad end det er de personlige, sociale eller faglige kompetencer. Unge med særlige læringsforudsætninger har brug for specialpædagogiske rammer i deres hverdag. 

Det kan de blandt andet få på en af de efterskoler, der er medlem af Ligeværd. Efterskoler optager elever, som er mellem 14 og 18 år eller har gået i skole i mindst 7 år. Er eleverne 18 år eller derover, skal der foreligge en anbefaling fra myndighederne i elevens hjemkommune. Skolen opkræver et beløb pr. uge i skolepenge, men herfra skal trækkes elevstøtte fra staten. Mere info fås på efterskolen. Prisberegneren kan ses her: www.efterskole.dk/da/Schools/Price Nogle kommuner yder støtte til egenbetalingen. Såfremt der er et behov for det, er det en god idé at kontakte sin UU-vejleder og sagsbehandler for at undersøge denne mulighed for vejledning. Alle efterskoler har en mindre pulje, som de kan anvende til individuel støtte.  

Under efterskoleopholdet er det den enkelte efterskole, der har vejlederforpligtelsen. Eleven og forældrene vil derfor få hjælp til at finde det uddannelsessted, hvor eleven kan fortsætte, når efter-skoleopholdet er slut. Det foregår selvfølgelig også i samarbejde med elevens sagsbehandler og UU-vejlederen i hjemkommunen. 

Ligeværd har også højskoler som medlemmer. De arbejder under samme lov som efterskolerne, og der er derfor lighedspunkter. Man skal dog være 17½ år for at starte på et højskolekursus. Staten yder støtte til et højskoleophold. Støtten er indregnet i den pris, som højskoleopholdet koster. Den enkelte elev ser altså ikke selv de penge, staten giver i tilskud. Forhør dig på den enkelte højskole om mulighed for nedsættelse af prisen. Højskolerne har begrænsede midler til rådighed og bestemmer selv reglerne for tildeling. Unge uden ungdomsuddannelse har desuden mulighed for at få nedsat elev-betalingen. Hvis du tager på højskole, som et led i en revalideringsplan, en handleplan eller en uddannelsesplan, yder kommunen støtte til højskoleopholdet. Kontakt den enkelte højskole, UU-vejlederen eller den kommunale sagsbehandler for at høre om mulighederne, og hvordan din økonomi vil være i forbindelse med et højskoleophold. Du kan læse mere om efterskoler på www.efterskole.dk og om højskoler på højskolerne.dk.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse