Idekataloget her på siden er en liste over ideer til hvordan Stop identitetstyven kan anvendes i forbindelsen med klubaftener i UFL-klubberne. Aktiviteterne styrker unge med særlige behovs mulighed for at opnå sund skepsis i forhold til identitetstyveri, få viden om hvad identitetstyveri er og få mulighed for at dele deres oplevelser.

Brætspilsaften:

Når UFL’erne har lært Stop identitetstyven at kende, kan spillet spilles på en klubaften, hvor der spilles forskellige brætspil. Stop identitetstyven indledes og afsluttes med samtaleøvelser. Når UFL’erne spiller uden en afvikler, kan de undlade disse samtaleøvelser.

Rollespil – Stop identitetstyven

Udvælg tyvekort og matchende hjælpekort, så det samlede antal kort svarer til antallet af deltagere på en klubaften. Fordel kortene blandt UFLerne. De UFL’er, der får tyvekort, er blevet snydt, og skal nu finde de to UFL’er, der har de hjælpekort, som de skal bruge for at afsløre tyven. Når de finder hinanden, skal de tale om, hvad de skal gøre for at afsløre tyven.

Stop identitetstyven ambassadør

Uddan to UFL’er til at være Stop identitetstyven-ambassadører. Ambassadørerne har til opgave at udbrede viden om identitetstyveri og sørge for, at flest mulige spiller Stop identitetstyven. De to UFL’er, der har denne særlige opgave, får udleveret et badge hver. Badges findes i spillets kasse.

Inviter den lokale datastue til klubaften om identitetstyveri

Alle kan blive snydt af identitetstyve. Derfor er det vigtigt, at viden om identitetstyveri udbredes. Det kan for eksempel gøres ved at lave et samarbejde med den lokale Datastue. Datastuerne hører under Telecentre Danmark, som er en forening, der arbejder for at tilbyde undervisningssteder, der har til formål at understøtte “it-svage” gruppers muligheder for at erhverve og udvikle digitale kompetencer. Det er specielt ældre mennesker, der benytter datastuerne tilbud.
UFL kan invitere til en aften, hvor ældre kan komme og spille Stop identitetstyven sammen med UFL’erne. Medlemmerne i UFL-klubben har forberedt sig ved at have spillet Stop identitestyven så mange gange, at de kender det godt. I løbet af aftenen giver UFL’erne deres viden om identitetstyveri videre til de besøgende og dermed til en anden udsat målgruppe.
Find jeres nærmest datastue på https://www.tc-danmark.dk/

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse