Børn, unge og voksne med særlige behov skal ikke begrænses fordi de har brug fordi at blive holdt i hånden lidt længere end gennemsnittet.

Børn, unge og voksne med særlige behov adskiller sig ikke synligt fra andre mennesker. Du kender dem måske fra din familie, din omgangskreds eller dit nabolag. Det kan være børn med boglige og personlige udfordringer, der gør det umuligt for dem at være i en almindelig folkeskoleklasse. Det kan være unge, som ikke kan tage en ordinær uddannelse, har svært ved at knytte venskaber, har svært ved at bestride et ordinært job eller at bo i egen bolig. Det kan være mennesker med mentale handicaps og en selvforståelse, der sætter barrierer for deres udfoldelsesmuligheder. Det kan være mennesker, der er udfordret i at forstå komplekse sammenhænge. Mennesker, der har svært ved at styre økonomi, forstå sociale regler og kunne færdes på alle de digitale platforme, vores fælles liv bliver mere og mere afhængigt af. De har alle udfordringer med nogle af de grundlæggende betingelser og forpligtelser i livet, som vi andre tager for givet og kan løse. Og deres familier er ofte presset til det yderste af spekulationer om, hvordan det skal gå dem.

Børn, unge og voksne med særlige behov har brug for:

–At blive støttet i uddannelse, så undervisning er tilpasset den måde de lærer bedst på

–At blive støttet og hjulpet i beskæftigelse, så de kan udfolde det de er gode til på en arbejdsplads

–At blive hjulpet i egen bolig, så det lykkes for dem at få et selvstændigt liv

–At få hjælp til et aktivt socialt liv og til at knytte venskaber, som alle mennesker har brug for

Helhedsorienteret indsats

Hos Ligeværd kæmper vi for at børn, unge og voksne med særlige behov møder muligheder og ligeværdighed på livets vej. Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats, der sætter fokus på det forskellige udfordringer alle mennesker møder gennem livet, og giver børn, unge og voksne med særlige behov værktøjer til at leve et lykkeligt liv.

Mennesker med særlige behov vil også rigtig gerne være en del af samfundet. Med den rette hjælp, kan de blive en berigende del af fællesskabet. De har, som alle os andre, brug for, at samfundet ser dem som en ressource. Ser deres udviklingsmuligheder. De har brug for anerkendelse og for et fællesskab, der behandler dem med ligeværd og værdighed.

Klik her for at blive medlem af Ligeværd.

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse