Ligeværd har i samarbejde med den A.P. Møllerske Støttefond, i perioden 2016-2018, støttet over 900 børn, unge og voksne med særlige behov samt deres pårørende med projektet ” Forældre til børn med særlige behov skriger på hjælp”. Vi har i perioden bl.a. afholdt informationsmøder om overgangen til det 18 år, ydet juridisk og socialfaglig råd og vejledning igennem vores telefonrådgivning Ligelinie, til 247 personer samt haft deltaget i 118 lokale bisidninger.

”Det er befriende, når vi er sammen med andre i samme situation”

En stigningen i antallet af henvendelser ved LIgelinie, klagesager vi har været med til at vinde, mødet med tilfredse forældre på informationsmøder og netværksmøder samt den stigende aktivitet på vores hjemmeside og Facebook er blot nogle af de faktorer, vi mener, underbygger den faktum, at projektet har haft en positiv effekt for målgruppen.

En mor udtaler, efter et netværksmøde med andre ligesindede forældre til børn med særlige behov:

”det er en befrielse, når vi er sammen med andre i samme situation som os, så er der ingen, der rynker på næsen, og når du skal græde, så græder du – der er plads til det hele. Det er lige præcis sådan noget, som ingen forstår. Og det gør jo én ensom, og det har været godt, for det er ligesom at være blandt venner, hvor man ikke behøver at gemme sig eller at lade som om. For du ved aldrig, hvad du selv kommer hjem til – den ene dag en glad dreng og den næste dag står han måske med en økse. Så hvis nogen af ens venner kommer forbi, så siger de hurtigt; nå, vi kommer en anden dag, og så røg det venskab – fordi sådan er det”.

Projektet har generelt styrket Ligeværds fokus på forældrenes situation og gjort det tydeligere hvilke områder, der har særlig interesse for netop denne gruppe af borgere. Vi er ikke i tvivl om, at projektets fokus på netop denne målgruppe har sin relevans.

Læs: AFSLUTTENDE PROJEKTSTATUS

Læs: EVALUERING

Ligeværdighed er noget vi skaber sammen

Flere forældre til børn med særlige behov får kommunen med som en samarbejdspartner op igennem deres barns opvækst. Dette samspil kan i perioder være udfordrende, og i yderste konsekvens bliver kommunen en modspiller i stedet for en medspiller. Med ønsket om at skabe bedre rammer...

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse