Forældrekurser 

At få et barn med et handicap er forbundet med svære følelser og tanker for alle familiemedlemmer. Samtidig med at man i familie skal hjælpe hinanden med at bære og håndtere det følelsesmæssige, skal familierne også til at finde vej igennem det kommunale system for at få den rette hjælp. 

Ligeværd afholder og udvikler, i samarbejde med Aarhus Kommune og Randers Kommune, familiekurser og netværk og samarbejdsmodeller, der kan styrke robustheden i familierne. 

Kurserne skal sikre tryghed og trivsel i familier med børn med handicap, udvikle forældrenetværk, hvor familierne kan møde hinanden og dele erfaringer og oplevelser og udvikle forpligtende og ligeværdige modeller for samarbejde mellem sociale organisationer og kommunale myndigheder. 

Arbejdet med forældrekurserne er støttet af Socialstyrelsen. Projektperioden løber fra 1. september 2015 til 1. april 2018. Med bevillingen har socialstyrelsen bedt Ligeværd og kommunerne om at lave kursusmodeller og modeller for et samarbejde, der kan bidrage til at sikre, at det bliver tydeligt hvad kommunerne er gode til og hvad de sociale organisationer er gode til, så familierne får det bedste fra de to verdener. 

Konsulent Mette Jessen er projektleder for projektet. 

 

En vare vi skal have

Forældrekurser er et tilbud vi skal have på hyld...

Projektet om forældrekurser og netværk ligger helt oppe i toppen af gode forløb i Handicapcenteret for børn.  – Med de positive tilbagemeldinger vi har fået vil det, efter min mening, være tåbeligt ikke at bygge videre på de gode erfaringer og den glæde og tilfredshed,...

Midler til familiekurser og samarbejdsmodeller

Forældrekurser og netværk

Midler til familiekurser og samarbejdsmodeller  Socialstyrelsen bevilliger midler til Ligeværd til at udvikle familiekurser og samarbejdsmodeller mellem kommuner og organisationer for at styrke familier med børn med handicap. Ligeværd skal, i samarbejde med Aarhus Kommune og Randers Kommune, udvikle familiekurser og netværk og samarbejdsmodeller, der...

Lignende læsning

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse