Pårørende skal sikres bedre vilkår med 5 principper

Ligeværd vil sammen med 29 andre organisationer sikre bedre vilkår for pårørende. De 30 organisationer vil med udgangspunkt i de 5 principper stå bag lokale, regionale og landsdækkende initiativer og politiske tiltag.

 De 5 principper

  1. Pårørendes retsstilling skal styrkes.
  2. Pårørende skal anerkendes, inddrages og informeres.
  3. Viden om pårørendes vilkår og relevante støtteindsatser skal styrkes.
  4. Helbredsproblemer og social isolation hos pårørende skal forebygges.
  5. Pårørende skal sikres en passende balance mellem plejeopgaver og arbejdsliv.

Download folder med uddybning af de 5 principper (pdf)

Hvad er formålet med de 5 principper?

Med de 5 principper ønsker vi at skabe synlighed og anerkendelse om den store indsats pårørende yder. Ofte bliver indsatsen overset, og mange oplever, at de ikke inddrages. Det slider på helbred og arbejdsliv at være pårørende, og derfor er der behov for tiltag, der kan støtte og styrke pårørende i Danmark.”

De 30 organisationer

ADHD-foreningen
Alzheimerforeningen
Angstforeningen
Bedre Psykiatri
Børn Unge & Sorg
Colitis-Crohn Foreningen
CP Danmark
Danske Handicaporganisationer
Dansk Handicap Forbund
Danske Patienter
Diabetesforenignen
Epilepsiforeningen
Hjernesagen
Hjerneskadeforeningen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen Autisme
LEV
Lige vilkår
Ligeværd
Landsforeningen mod Selvskade og Spiseforstyrrelser
Lungeforeningen
Nyreforeningen
Parkinsonforeningen
Pårørende i Danmark
Scleroseforeningen
SIND
Sjældne Diagnoser
Ulykkespatientforeningen
Ældre Sagen

Baggrund
30 organisationer er stærkt bekymrede for pårørendes ve og vel. Velfærd er under pres, der skæres ned på hjælp og tilbud i kommunerne, udskrivning fra hospital sker tidligt og flere behandlinger foregår hjemme. Det efterlader pårørende med et stadig større ansvar og med mange opgaver. Det er veldokumenteret, at det har negative konsekvenser for helbredet, det sociale liv og for arbejdslivet at være pårøren­de gennem længere tid.

Undersøgelse viser at:

  • 61 pct. oplever, at de er nødt til at hjælpe med kontakt til myndigheder
  • 57 pct. oplever at de er nødt til at hjælpe pga. utilstrækkelig offentlig hjælp
  • 17 pct. overvejer at forlade arbejdsmarkedet pga. pårørendeopgaver
  • 16 pct. har haft sygefravær som konsekvens af deres pårørenderolle

Derfor er:
30 organisationer gået sammen for at forbedre vilkårene for pårørende.

Løsningen
5 principper skal forbedre vilkårene med initiativer inden for det sociale sundhedsmæssige og arbejdsmæssige område

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse