I forbindelse med Ligeværds fokus på inklusion i folkeskolen vil vi gerne sammen med jer danne eller forstærke allerede eksisterende lokale onlinefællesskaber  for forældre til børn med særlige behov i folkeskolen. Er det dig?

”Vi er jo allesammen familier, der er sat voldsomt under pres. Og det er svært for mange af os at komme til orde og råbe politikerne op. De forældre, der er i vores netværk, har ikke tid til at gå til møder. Der er altid nok at se til i familien.”

Sådan siger Marlene Qvist Simoni. Hun er først og fremmest mor til to børn med ADHD, dernæst formand for foreningen  BHOV i Aalborg – et netværk organiseret på Facebook for over 900 forældre til børn med særlige behov, der sjældent mødes fysisk, men støtter hinanden online – og sidst, men ikke mindst, er Marlene blevet ansat af Ligeværd til de næste to år at være konsulent på vores projekt om inklusion i folkeskolen. Marlene skal især bruge sin viden fra arbejdet med BHOV til at skabe nye onlinefællesskaber.  Og hun tror, at der er mange forældre, der har behovet:

”Gennem mit arbejde i BHOV møder jeg rigtig mange uden for Aalborg Kommune, der savner et fællesskab som vores. Jeg håber, at mit arbejde med de lokale onlinefællesskaber  i Ligeværd kan give de forældre den mulighed,” siger Marlene.

Marlene Qvist Simoni

Ligeværd vil give forældrene en stemme i debatten

Esben Kullberg, direktør i Ligeværd, kender allerede Marlene fra før, hun blev ansat. Ligeværd og BHOV har nemlig samarbejdet i flere år.

”Forældrene i BHOV har givet os en unik indsigt i og viden om inklusion i folkeskolen,” fortæller Esben. ”Det er en viden, som vi har brug for endnu mere af i vores kommende arbejde for at forbedre inklusionen for alle børn i folkeskolen. Derfor håber jeg, at rigtig mange andre forældre til børn med særlige behov har lyst til at blive en del af vores nye onlinefællesskaber. Både så forældrene kan finde støtte og hjælp i hinanden. Og fordi vi kan være med til at give forældrene en stemme i den offentlige debat og i vores møder med beslutningstagerne.”

Ligeværd vil se på muligheden for at danne netværksgrupperne lokalt for at give forældre muligheden for også at kunne arbejde sammen om mere lokale problemstillinger.

Kan løfte lokale problematikker op på landsdækkende plan

Marlene har som formand for BHOV set en fordel i at samarbejde med en landsdækkende forening, som Ligeværd er – og ser den samme fordel for andre forældre.

”Samarbejdet med Ligeværd har givet os rigtig meget, fordi vi har kunnet få hjælp til at få løftet nogle af vores egne problematikker fra et lokalt op på et landsdækkende plan.”

Og helt grundlæggende nytter det at forene sig. Det er BHOV et bevis på. Gruppen har for eksempel fået sparket en kommunal visitationsmodel, som forældrene var skeptiske over for, til hjørne.

Esben og Marlene håber, at de kommende onlinefællesskaber vil medføre både gensidig støtte blandt forældrene og konkret forandring gennem politisk arbejde, som Esben vil være forkæmper for i tæt sparring med forældrene.

Sådan bliver du en del af fællesskabet

Er du forælder til et barn med særlige behov, der går i folkeskolen? Savner du et lokalt fællesskab  med andre forældre? Eller er du en del af et mindre lokalt fællesskab, som har lyst til at indgå i en national sammenhæng? Har du lyst til, at din og andre forældres stemme bliver hørt i den offentlige debat om inklusion i folkeskolen og i mødet med beslutningstagere?

Så kontakt Marlene Qvist Simoni på Marlene@ligevaerd.dk. Hun hjælper dig videre og kan fortælle mere.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse