Dagli’Brugsen i Brenderup er en af de butikker, mindre virksomheder og håndværkere, der tager et socialt ansvar. Anders Karlsen, 25, nyder godt af den indstilling hos brugsuddeler Claus Rasmussen og omvendt nyder Dagli’Brugsen godt af Anders positive indstilling. 

Da jeg ankommer til Dagli’Brugsen i Brenderup i det nordvestlige hjørne af Fyn på en solskinsdag, tænkte jeg ikke uden videre ”det her en god historie”, men det er det bare, og det vidste jeg også godt. På overfladen ligner forretningen alle andre dagligvareforretninger. Bure ved indgangen med gode og hurtige tilbud, et stort, velordnet og rummeligt lokale med metervis af varer på hylderne og køle og fryseskabe til kød, pålæg og mejerivarer. 

Men Dagli’Brugsen i Brenderup er meget andet. Det er en historie om en arbejdsplads, som tager et socialt ansvar i lokalområdet, blandt dem 25-årige Anders Karlsen. 

– Brugsen betyder rigtig, rigtig meget. Det er en stor del af mig efter jeg har været her i fire år. Jeg glæder altid til at møde op om morgenen. Jeg har det hele tiden sådan bare ”yes, nu skal jeg på arbejde”, siger Anders Karlsen 

– Jeg udvikler mig socialt. Plus, at jeg vil give den en skalle hver eneste gang. Jeg gør mit bedste hele tiden.  

Iltmangel under fødslen 

Anders problem skyldes iltmangel under fødslen. Hans hjerne tog skade og det giver sig udslag i hans indlærings- og koncentrationsevne. I forbindelse med et ophold på Munkegården, tæt derved, var Anders i praktik i Dagli’Brugsen i næsten 2 år, fordi hans udvikling blev god.  

Derefter begyndte han på et EGU forløb, men efter en EGU skulle han stå til rådighed i 37 timer, og det kan han ikke rumme. Derfor droppede han ud af EGU. 

– Det var et hårdt slag for ham, og han skulle nok aldrig være startet på EGU. Men det var vejen til at komme i et fleksjob, at han havde bevidst sin vilje og prøvet noget, som så ikke kunne lykkes. Anders har været heldig, så han har kunnet blive her og er nu ansat i et fleksjob. Mange skal først ud i 5-6 virksomheder, før de bliver tildelt et fleksjob, fortæller uddeler Claus Rasmussen. 

Anders giver glæde 

– Anders giver en masse glæde, fordi han altid er ihærdig, glad og positiv. Og det giver mig og de andre en glæde at hjælpe Anders. Jeg kan se hvor meget livskvalitet han får. Hvis han bare kom til at løbe rundt derhjemme, ville han miste en masse livskvalitet, fortæller Claus. 

– Selvfølgelig får jeg også noget arbejdskraft ud af det. Jeg skal selvfølgelig drive en virksomhed, men når jeg føler jeg har en god sammentømret personalegruppe, der yder i samlet flok, så har vi også overskuddet til at hjælpe en som Anders. 

Dagli’Brugsens kunder er også rigtig glade for Anders. De værdsætter hans fantastisk glade og positive modtagelse af dem som kunder. 

– Det giver da også noget ud af til, at man tager socialt ansvar. Det er en god profil for virksomheden. I dag bliver der ikke kun kigget på pris, der bliver også kigget på miljø og om man gør noget for andre mennesker. Vi har en Facebookside, hvor vi lagde ud, at vi havde fastansat Anders i fleksjob. Der kom så mange kommentarer om, at det var dejligt det lykkedes. 

Anders hverdag i Brugsen 

– Dagen starter med at jeg laver kaffe og går i gang med at skubbe burene ud foran butikken. Derefter tager jeg mod frisk brød fra bageren, og så normalbrød og mælk. Jeg laver faktisk alt bortset fra kassen. Det er det eneste sted jeg ikke kommer hen. Det er jeg glad for, alt det der teknik for mig til at blive kulret i hovedet, siger Anders. 

– Der er som regel nogle rammer som jeg kan følge. Man vænner sig til hvilke faste arbejdsopgaver man skal gøre og husker dem om morgenen. Når jeg møder om morgenen har jeg nærmest gået dagen igennem i hovedet.  

Der er nogle faste rammer og ugeplaner, mandag er dette vigtigt, tirsdag dette og sådan for hele ugen, så Anders aldrig er i tvivl om, hvad han skal gøre og hvordan opgaven skal løses.  

– Jeg skal jo ikke sige til Anders, at nu skal du lige gøre sådan og sådan og sådan. En opgave ad gangen, men efterhånden ligger en del af det jo på rygraden. Han er en meget positiv medarbejder at have ansat. Jeg ved hvor jeg har ham, Anders er meget loyal, og det er en stor styrke, at han kender sine begrænsninger, forklarer Claus. 

– Jeg har lært Anders at når han er færdig med en opgave skal lige give sig tid til at træde tilbage og se hvordan der nu ser ud. Er her pænt eller flyder det med emballage og plastic? Og det har også hjulpet ham. Men det er nu ikke kun Anders. Man skynder sig og vil videre. Det er meget naturligt. 

Afstemning med andre medarbejdere 

Når en forretning har praktikanter eller ansatte på fleksjob eller skånejob er det vigtigt med en afstemning med det øvrige personale. Særligt ansatte skal jo måske holde flere pauser i løbet af dagen. Det skal de have lov til, fordi der er nogle gode grunde til det. De har måske også lidt flere sygedage end flertallet. 

– Derfor er det vigtigt med en dialog med personalet om, at det er det man vil. Det er vigtigt det ikke kun er mig der vil det, den måde personalet modtager på er ligeså vigtig. Og vi går meget op i, at man skal kunne lide at gå på arbejde og har en god trivsel, understreger Claus. 

– I Anders tilfælde er han så god af sig, at hvis en anden medarbejder siger ”kan du ikke lige gøre det”, så siger han ja og gør det, men det er på bekostning af de andre opgaver, som var meget vigtige. Så det er også noget med kommunikationen til de andre medarbejdere, at Anders han skal lave disse ting, og kun hvis han kan nå mere kan I spørge. Ellers risikerer vi at overbelaste ham. Der er ugeskemaet en god hjælp for Anders. 

Det sociale budskab 

Brugsuddeler Claus Rasmussen har et budskab til andre virksomheder om det sociale ansvar. 

– Jeg synes, at man har en forpligtelse til at hjælpe. Selvfølgelig har man en virksomhed, der skal køre, men mange vil måske blive overrasket over hvad det egentligt er, de kan bidrage med. Det er både i udførelsen af opgaver, i forhold til kunder og i forhold til arbejdspladskultur og virksomhedens sociale liv, slutter han. 

Det bliver nu alligevel Anders der får det sidste ord. 

– Jeg er glad for alle mine kollegaer. Vi har det rigtig godt med hinanden. Arbejdet har givet mig en økonomisk base, og Brugsen har betydet meget for mig personligt. De har sponsoreret løbetøj til mig, og de hepper på mig. Hver eneste gang jeg har løbet, spørger de hvordan det gik. Det er rigtig dejligt, at de støtter mig både privat og socialt. På en skal fra 1-10 får Dagli’Brugsen 10. Det betyder rigtig meget for mit liv. Det rangerer på højde med familie og venner, og den passion for sport som jeg også har. 

Dagli’Brugsen i Brenderup tager socialt ansvar i lokalområdet. Virksomheden har pt. 3 i fleksjob og en førtidspensionist. Efter aftale med Jobcenteret er Dagli’Brugsen virksomhedscenter, sådan at forretningen fast har 4 praktikpladser; som regel to praktikanter af gangen. Praktikanter bliver ikke stillet et job i udsigt. I 4 tilfælde er det efterfølgende alligevel lykkedes at skabe plads i et job. 

Dagli’Brugsen i Brenderup har 25 ansatte. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse