Uddannelsessteder 

Uddannelsesstederne tilbyder uddannelse og udvikling for unge med særlige behov, som har afsluttet grundskolen. Uddannelsesstederne er forskellige og spænder over en bred vifte af tilbud. Uddannelsesstederne er organiserede som selvejende institutioner, bofællesskaber, værkstedsskoler, botræningsskoler eller helt andre pædagogiske miljøer.  

Med udgangspunkt i elevernes ressourcer lægges vægt på en helhedsorienteret indsats, hvor undervisning, arbejde, bolig og fritid skal hænge sammen. I samarbejde med den enkelte unge udarbejdes en uddannelsesplan eller udviklingsplan med fokus på den unges udvikling af personlige og faglige kompetencer. På mange uddannelsessteder har man undervisning og træning i at bo for sig selv.  

Uddannelsesstedernes fokus og konkrete arbejdsmetoder varierer. Nogle uddannelsessteder satser meget på erhvervsrettede aktiviteter og værksteds-undervisning med produktion. Andre satser mere på kreative fag som teater og musik. Fælles for uddannelsesstederne er en prioritering af praktisk læring og undervisning. 

Et ophold på et uddannelsessted er ofte led i en STU-uddannelse, et ressourceforløb, en jobplan eller en praktisk erhvervsuddannelse. Eleverne er som regel over 18 år. Det er dog muligt for unge under 18 år at komme på et uddannelsessted, men det kræver en særlig aftale mellem kommune og uddannelsessted, eller at det pågældende uddannelsessted er godkendt til at modtage børn og unge under 18 år. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan man finde uddybende beskrivelser af indhold og målgruppe.  

Uddannelsesstederne opkræver normalt en pris pr. måned, og her er der i sagens natur stor forskel på priserne. Men opholdet på et uddannelsessted betales sædvanligvis af elevens hjemkommune via STU lovgivningen eller social- og/eller beskæftigelseslovgivningen. Forsørgelse, kost- og tøjpenge, værelsesbetaling m.v. afhænger af hvilken del af lovgivningens bestemmelser, den unge hører under. Det er derfor nødvendigt at kontakte UU-vejleder, den kommunale sagsbehandler og uddannelsesstedet med den type spørgsmål. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse