De kommunale og regionale specialskoler, der er medlemmer af Skolesammenslutningen Ligeværd, tilbyder undervisning til børn og unge, der typisk kommer fra folkeskolens specialundervisningstilbud. De fleste af eleverne har været omfattet af Folkeskolelovens bestemmelser om vidtgående specialundervisning. Men der optages også elever, som efter det 7., 8. eller 9. skoleår har behov for at afslutte deres skolegang ved en anden skoleform end den hjemlige.  

Skolerne er forskellige, men tilbyder ofte en kombination af specialundervisning og socialpædagogisk indsats og arbejder med udvikling gennem helhedsorienterede forløb. Der lægges vægt på at styrke den unges faglighed og fritidslivet, samt at forberede den unge på livet efter skolen, herunder det at få sin egen bolig. 

Skolerne tilbyder undervisning ud fra forskellige lovgivningsmæssige grundlag såsom Folkeskoleloven, Lov om specialundervisning for voksne og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). En del af skolerne er kostskoler, hvor eleverne bor og indgår i et socialt fællesskab ved siden af undervisningen.  Optagelse sker i et samarbejde mellem UU-vejleder, kommunal sagsbehandler og den skole, som den unge ønsker at gå på. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse