Socialrådgiver Katja Lauritzen er en omdrejningsperson på Høng Erhvervsskole. Hun samler trådene omkring de unge og står for en omfattende vejledning. 

Tekst og billeder: Peter Christensen

Efter en rolig færgeoverfart, og en meget smuk køretur fra Sjællands Odde meddeler gps’en, at målet er nået om et par hundrede meter. Målet er Høng, nærmere betegnet Høng Erhvervsskole, som er et af Ligeværds uddannelsessteder. 

Helt præcist for at tale med Katja Lauritzen, der er socialrådgiver på skolen og et omdrejningspunkt for eleverne. Jeg bliver mødt af en venlig elev, der smider hvad han har i hænderne og gelejder mig op til hendes kontor. 

Katja Lauritzen er socialrådgiver og vejleder de unge omkring deres uddannelses- og handleplaner, holder trådene til den kommunale forvaltning og tager såmænd også en tur med en elev til tandlægen, hvis der er behov for det. 

Eleverne på skolen er alle frivilligt anbragte unge. Skolen tilbyder dem et lille overskueligt miljø, hvor de kan få en STU på stedet eller tage en EGU på en af de nærliggende produktionsskoler, mens de er på Høng Erhvervsskole. Skolen har 35 pladser i døgnafsnittet, og godt 10-12 dagelever, der bor hjemme eller bor selvstændigt. 

– Flertallet af eleverne er anbragte, og er der en del møder med sagsbehandlere og UU vejledere. Det er en del af mit arbejde at koordinere det på skolen og deltage i møderne, siger Katja Lauritzen. 

Anbragte og senmodne 

Skolen har mange elever med diagnoser inden for ADHD og autismespektret. De fleste er hvad Katja Lauritzen betegner som senmodne, og det er en helt ny verden der åbner sig for dem når de fylder 18 år. 

– Vi har mulighed for at optage elever fra de er 15-23 år men de fleste er omkring 17-17 ½ år. Så det er en kæmpe og uvis verden der åbner sig for dem og der sker mange ting. Den del bruger vi rigtig meget tid på, siger hun og fortsætter: 

– Jeg og vores praktikvejleder bruger meget tid på løbende at snakke med dem om praktikker, og hvad der er muligheder, og hvilke forventninger der vil være til dem. Vi prøver at afsøge uddannelsesmuligheder men det er de færreste der når dertil. De fleste ryger videre på VUC, KUU eller EGU eller anden forberedende uddannelse. 

Udgangspunkt er, at hun varetager hele vejledningsopgaven med eleverne, men skal der arbejdes mere pædagogisk med opgaverne over længere tid er det pædagogerne på døgnafsnittet, der tager sig af det. Hun sidder med til alle møder både med sagsbehandlere UU og anbringende kommune, det bliver til mange og ofte store møder med mange sagsbehandlere. Jeg sidder som den koordinerende fra skolen og Søren som forstander er oftest også med. Så indkalder vi dem der relevant herfra, faglærere eller pædagoger. 

– Hvis vi skal tage en helt generel elev her, som er anbragt, bliver det til en del møder om året og er der noget akut i forhold til kontanthjælp når de fylder 18 osv., så er det mig der tager det. Jeg kan også sagtens tage til tandlæge med en, hvis det skal være det. Det er virkelig fra a-z skulle jeg til at sige, siger Katja Lauritzen smilende og lattermild 

Hun har været ansat siden 2014. Til at starte med var hun ansat i Kriminalforsorgen og efterfølgende i Børn og Unge i Slagelse Kommune. Hun kender således arbejdsgangen og en hel del af medarbejderne der, og det naturligvis er en fordel. Høng Erhvervsskole har pt. samarbejde med 5 forskellige kommuner. 

Kerneværdier

– Vi gør meget ud af samarbejdet med familierne. Vi kan tage på hjemmebesøg og få forældre på besøg her, så eleverne kan holde den vigtige kontakt og tråd til familien. Mange af grundene, til at de er anbragt, er jo dysfunktionalitet i hjemmet, og vi gør meget for at få det at fungere igen med godt samvær. 

En trist historie 

En del af eleverne har været rigtig meget igennem med mislykkedes anbringelserne. Mange kommer fra mange forskellige familieforløb. Andre kommer fra ingenting, hvor de har råbt vagt ved gevær i mange år. Mange af dageleverne har gået hjemme i halve til hele år uden tilbud eller kommer fra en produktionsskole, hvor det har været forsøgt at placere dem der, men det ikke har fungeret. 

– Kommunernes tilbud står ikke altid mål med de unges behov. I sidste ende er det også den unge selv, der skal tage ansvar og deltage i planlægningen af deres eget liv. Vores opgave er at hjælpe dem med at definere deres mål og ønsker, og kommunens opgave er i sidste ende at hjælpe dem med at realisere dem, når de er færdige med deres uddannelse eller dagtilbud her. 

En verden udenfor 

Jeg taler med de unge om deres uddannelsesplaner, og hvad tænker de selv der skal ske. Hvad synes de går godt og hvad synes de går mindre godt. Hvad kunne tænke sig mere af og hvad mindre af, fortsætter Katja Lauritzen med at fortælle. 

– Vi præsenterer dem for verdenen uden for Høng. Hvilke forventninger har de og hvilke forventninger har andre til dem. De er jo skærmet på skolen på eller anden måde. Vi prøver at få dem i gang med fritidsaktiviteter uden for byen, men de er ikke alle klar til det. Tit og ofte skal de følges de første mange gange, og så bliver de måske trygge eller finder en anden at følges med til sidst 

Eleverne kan tage kørekort på skolen, og en del af eleverne har det som en del af deres STU. Om onsdagen underviser en kørelærer i teori på skolen. Det kan være for store krav eller for mange mennesker, så det bliver for voldsomt i et teorilokale. 

– Vi gør meget ud af samarbejdet med familierne. Vi kan tage på hjemmebesøg og få forældre på besøg her, så eleverne kan holde den vigtige kontakt og tråd til familien. Mange af grundene, til at de er anbragt, er jo dysfunktionalitet i hjemmet, og vi gør meget for at få det at fungere igen med godt samvær. De fleste af de familier vi samarbejder med har ikke ressourcerne til at støtte op om deres børn, selv om de selvfølgelig vil deres børn det bedste., forklarer hun videre. 

– Så det der med at finde veje, hvor man når dem bedst muligt, bruger vi meget tid på. Og så i høj grad, at de selv er med til at skabe deres hverdag og liv på skolen med at blive hørt og set og anerkendt og respekteret, for det de kan. 

Opgaver fra a-z 

Katja Lauritzen er ikke kontormus, der er gået i et med sin stol. Der er en kæmpe forskel på at være sagsbehandler i en kommune og tale med de unge 2 gange om året, til hendes job på skolen, hvor de er hele tiden. 

– En del personlig vejledning knyttet til pædagoger og faglærere, men jeg kan sagtens tage en snak, hvis der har været en konflikt eller en rigtig skidt weekend hjemme. Så det kan sagtens være mig der ringer til forældrene og følger op på den. Hvis der er noget akut psykisk kan det også vel være mig der tager dem til egen læge eller til psykiatrisk skadestue. Jeg er her jo i dagtimerne, forklarer hun. 

Der er handleplansmøder med eleverne hver 3. måned. Skolen har et stort netværk af praktiksteder, der skal vedligeholdes, og skolen udveksler med andre skoler, hvis det giver mening. 

– Der er nogle gængse regler omkring uddannelsesplan som vi følger når en elev slutter. På Høng Erhvervsskole får de også en uddannelsesbog og et kompetencebevis med herfra. Vi beskriver, hvad vi ser af muligheder og støttebehov, som er et stort punkt. Det materiale eleverne får med herfra, er blandt andet med til at skabe grundlaget for den videre sagsbehandling og eventuelle foranstaltninger. Vi prøver at klæde dem så godt på som muligt, og jeg holder en del møder med kommunen og eleven op til afslutningen, så de kommer så godt som muligt videre herfra. Og i det omfang det er muligt også med familien, slutter Katja Lauritzen 

Kerneværdierne på Høng Erhvervsskole, og dermed også Katja Lauritzens arbejde, er: 

  • anerkendelse af den unge 
  • den gode relation mellem medarbejdere og de unge 
  • omsorg og opmærksomhed på den unge 
  • dannelse og ageren i forståelse med andre mennesker 
  • struktur med forståelige og synlige rammer for undervisningen og livet på skolen 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse