Virksomhedsrettede aktiviteter 

Det lokale partnerskab etablerer netværk af virksomheder, som sammen med den lokale udviklingsgruppe udvikler model for samarbejde mellem ungekoordinator og virksomhedsmentorer om bæredygtige og jobskabende forløb for den unge.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse