Projektets mål og aktiviteter 

Projektet udvikler best practice model for tværsektorielt samarbejde om videnbaserede virksomhedsrettede ressourceforløb, som bringer den unge med særlige behov tættere på og sluttelig ind på arbejdsmarkedet. Målet er, at kommunerne opnår og implementerer en ny praksis for ressourceforløb for unge med særlige behov. 

Modellens centrale elementer er: 

  • Skabelon for tværsektorielt partnerskab mellem uddannelsessted og jobcenter 
  • Funktionsbeskrivelser for ungekoordinator 
  • Manual for virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet unge med særlige behov 
  • Model for virksomhedssamarbejde i ressourceforløb for unge med særlige behov 
  • Redskab til progressionsmåling i virksomhedsrettet ressourceforløb og jobskabelse 

 

Målgruppens/projektdeltagernes udbytte: 

  • At (de oplever) der bliver taget hensyn til deres personlige situation i planlægning og tilrettelæggelse af ressourceforløbet 
  • At (de oplever) de er kommet tættere på arbejdsmarkedet i løbet af ressourceforløbet 
  • At de oplever at de er kommet videre i livet i løbet af ressourceforløbet 

De lokale partnerskaber visiterer 10 unge til projektets ressourceforløb og 8-9 af disse forventes at komme tættere på eller ind på arbejdsmarkedet i løbet af projektperioden på tre år. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse