De lokale partnerskaber udvikler sammen model for virksomhedsrettet ressourceforløb for unge med udviklingshæmning. Det lokale udviklingsarbejde vil tage udgangspunkt i projektets forandringsteori, hvor det helt centrale element er inddragelse af uddannelsesstedernes specialiserede viden om og erfaring med målgruppen i planlægning og tilrettelæggelse af de virksomhedsrettede ressourceforløb. Denne viden skal være med til at skabe reelle og holdbare åbninger og muligheder hos arbejdsgivere samt sikre effektiv sagsbehandling i det kommunale system ved, at ungekoordinatoren fra uddannelsesstedet hjælper alle parter med at være på forkant med den enkelte unges situation og næste trin på vejen.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse