Ligeværds tre års arbejde med beskæftigelsesprojektet ViVirk’R er nu samlet i en rapport.

Du finder rapporten HER (pdf)

Teksten nedenfor sætter rammen for rapporten.

Kære Læser.

Det er en fornøjelse at kunne fremlægge denne rapport for dig. Vi er stolte over at præsentere et projekt, der har hjulpet nogle af de allermest sårbare borgere på vej til job.

Projektet udspringer af en meget markant udfordring. Unge kognitivt udfordrede borgeres mulighed for at komme i beskæftigelse. Statistikkerne viser deres tydelige sprog om disse unge uden for arbejdsmarkedet: Ganske få af dem kommer i job. I Ligeværd har det undret, at trods en udmærket lovgivning på området, synes ressourceforløb ikke at bringe disse unge tættere på arbejdsmarkedet.

ViVirk’R har på den måde været med til at kaste lys over en samfundsmæssig udfordring. Og anvist nye veje til at imødegå udfordringerne. Når vi kalder det for et signaturprojekt, er det fordi, det samtidig beskriver nogle væsentlige sider af tænkningen i Ligeværd og den metodik, der er udviklet på nogle af de socialøkonomiske uddannelsessteder, der er medlemmer af Ligeværd.

Pædagogik i en virksomhedskontekst
De gode resultater, projektet kan fremvise, hviler på en særlig arbejdsmetode. Alle de socialøkonomiske uddannelsessteder har lang erfaring og dyb faglighed inden for specialpædagogik. Denne pædagogiske specialviden sætter uddannelsesstedet i stand til at udvikle de unges motivation og fastholdelse på en særligt kvalificeret måde. Denne dybe specialpædagogiske faglighed er vokset ud af en praksisorienteret undervisning, der gennem årene har givet mulighed for at skabe mindre produktionsenheder og socialøkonomiske virksomheder. Denne unikke kombination af pædagogisk faglighed og socialøkonomisk virksomhedsdrift danner forudsætningerne for de virksomme arbejdsmarkedsrettede træningsbaner, projektet beskriver.

Samarbejde mellem samfundsarenaer
I Ligeværd tror vi ikke, at vi alene kan skabe de fornødne samfundsmæssige forandringer, der skal til, for at borgere med særlige behov vil opleve ligeværdighed i deltagelsen i de samfundsmæssige fællesskaber. Hvis vi skal udvikle nye velfærdsmuligheder, må vi etablere samarbejde mellem de samfundsmæssige arenaer, civilsamfund, offentlige myndigheder og erhvervsliv. Projektet viser, hvad den slags samarbejder kan udrette, når alle parter går sammen om at skabe løsninger.

Systeminnovation
De store samfundsmæssige udfordringer kalder på nytænkning. Nogle gange er der behov for at tænke ’ud af boksen’ for at overkomme grundlæggende skævheder og ulighed i samfundet. ViVirk’R viser en anden form for innovation. En innovation, der bedst beskrives som at tænke ’på kanten af boksen’. Alle elementer, der indgår i projektets arbejdsmodel, findes allerede. Den innovative kraft består i en systeminnovation, hvor elementerne bringes i spil med hinanden, så der opstår nye muligheder og nye synergier.

Politikudvikling
Ligeværd har en særlig opgave med at tydeliggøre udfordringer og muligheder for en voksende gruppe borgere, der står uden for de samfundsmæssige fællesskaber. Gennem projekter som ViVirk’R bliver Ligeværd i stand til både at tydeliggøre de samfundsmæssige barrierer for disse borgere samtidig med, at projektet anviser nye muligheder. Projektet ViVirk’R er derfor ikke afsluttet med denne rapport. Den er derimod afsættet for et politisk udviklingsarbejde, der kan være med til at anvise veje og nye politiske beslutninger, hvis vi vil inkludere nogle af de mest udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse