Foreningsfællesskabet Ligeværd gennemfører fra august 2016 til juni 2019 projekt ViVirk’R (VVR).

Projektet udvikler model for vidensbaserede, virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med udviklingshæmning i samarbejde med fire lokale partnerskaber. Uddannelsessteder for unge med udviklingshæmning indgår partnerskaber med lokale jobcentre, og de nedsætter sammen en lokal udviklingsgruppe.

Projektet støttes af STAR, puljen “Rum for udsatte på arbejdsmarkedet”.

Baggrund

Unge under 30 år med udviklingshæmning har en lav arbejdsmarkedstilknytning. Målgruppen er kendetegnet ved at have:

  • væsentlige kognitive funktionsnedsættelser
  • fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
  • brug for hjælp og støtte fra omgivelserne i hverdagen
  • svært ved at være på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår

En registerbaseret analyse af gennemførte STU-forløb for disse unge viser, at størstedelen af de over 1000 unge, som årligt har fuldført et STU-forløb, ikke efterfølgende opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det belaster den offentlige økonomi med udgifter til forsørgelse, afklaringsforløb og forskellige støtteforanstaltninger, f.eks. bostøtte. Ligesom den million, som kommunen typisk investerer i et STU-forløb, ikke forrentes via en lønindtægt.

At disse unge ikke opnår en fast arbejdsmarkedstilknytning skyldes i høj grad et underskud af viden om og erfaring med, hvordan man i praksis skaber og fastholder beskæftigelse for denne målgruppe hos såvel jobcentre som arbejdsgivere.

Projektets tese er, at flere af disse unge kan komme i job via:

  • helhedsorienterede og sammenhængende forløb
  • særligt og individuelt tilrettelagte forløb
  • praktisk orienteret vejledning og virksomhedsrettede ressourceforløb

En ungekoordinator på uddannelsesstedet vil i tæt dialog med den koordinerende sagsbehandler skabe større sammenhæng og yde en opsøgende og tæt kontakt til den unge og til virksomheden.

Læs artikel om ViVirk’R her

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse