Vejledning i at finde en uddannelse 

Alle har ret til at tage en uddannelse. Hvis ikke du kan klare de andre uddannelser, har du krav på en STU. Det er en 3-årig uddannelse , som bliver tilrette lagt efter dine behov og interesser. 

Grundskole 

Har du ikke en 9. – eller 10. klasses eksamen, kan du tage enkelte fag med støtte på VUC eller på en af Ligeværds skoler. 

Forberedende og folkeoplysende 

Hvis du vil gøre dig klar til at tage en erhvervsuddannelse, kan du gå på efterskole fri fagskole, produktionsskole, ungdomsskole, højskole eller på et uddannelsessted. 

Ungdomsuddannelser. Du kan blandt andet starte på en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), en Erhvervsgrunduddannelse (EGU), en Kombineret 

Ungdomsuddannelse (KUU) eller Erhvervsuddannelse (EUD). 

Besøg 

Det er en god idé at besøge flere skoler, før du bestemmer dig. Tag til åbent hus og hør om 

stedet. Her kan du også se, hvordan skolen fungerer for mennesker med handicap. Overvej 

at besøge en af de uddannelsesmesser, der jævnligt afholdes rundt om i landet.  

Se mere på www.tilgaengelighed.emu.dk  

Uddannelsesmesser 

Du vil kunne finde uddannelsesmesserne under arrangementer her på siden. 

Støtte 

Du kan søge om hjælp til særligt undervisningsmateriale, hjælpemidler og socialpædagogisk støtte. Det skal uddannelsesstedet hjælpe dig med. 

STU 

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er for unge, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Den tager 3 år, og det er et individuelt tilrettelagt forløb, som passer til behov og ønsker. Du har et retskrav på at få en STU. 

Start med at kontakte UU-Centret i din kommune. Det står for Ungdommens Uddannelses vejledning. Her får du rådgivning om dine muligheder for uddannelse og støtte . 

Se mere på: www.ug.dk og www.hvadkanjegblive.dk 

Find dit lokale UU-center på www.ug.dk  

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse