Hvordan skaber vi en lovgivning og en praksis, der sikrer en helhedsorienteret sammenhængende indsats for unge og voksne med særlige behov.

  • Hvad skal der til for at styrke indsatsen på uddannelsesområdet overfor unge med særlige behov?
  • Hvordan skaber vi gode og effektive forløb fra skole gennem uddannelse og til beskæftigelse?
  • Hvad kræver det af aktørerne indenfor det uddannelses- og socialfaglige område?

Kom og mød en række fagfolk, forskere og ildsjæle, der deler af deres viden og giver deres bud på, hvordan vi sammen kan skabe sammenhæng og gode overgange for unge med særlige behov.

Formiddagens program:

Velkomst og åbning – Adgang til vejledningsmessen, networking

  • Forhv. kontorchef i Undervisningsministeriet, Steffen Jensen: Er målsætningen med STU opfyldt? Hvad er status efter de første 10 år? Hvad ved vi i lyset af evalueringen fra 2017, og hvad er de seneste politiske initiativer?
  • Søren Thomas Sørensen, Aalborg universitet: Vi skal sørge for, at sagsbehandlingsreglerne er medspiller, når vi skal hjælpe borgerne. Et oplæg om paragraffer på tværs. Og om hvordan vi fastholder intentionerne med paragrafferne og får dem til at spille sammen på tværs.
  • Sophie Danneris fra forskningsprojektet LISES, Local Innovation in Social and Employment Services: Hvad betyder begreberne legitimitet og borgerinddragelse i arbejdet med unge med særlige behov? Hvordan kan vi udvikle frontmedarbejdernes arbejde, med forskerne som medspillere?

Eftermiddagens program:

Inspiration og indspark fra det virkelige liv.

  • Beskæftigelsesfaglig konsulent Marianne Saxtoft: Vidensbaserede virksomhedsrettede ressourceforløb. STARs projekt ViVirk’R udvikler modeller for tætte samarbejder mellem uddannelse, kommunale myndigheder og virksomheder. Projektet fortæller om erfaringer fra fire lokale samarbejder.
  • Rikke Ehrenreich, VIA: Virksomhedens stemme. Hvad siger virksomhederne om at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Forskere fra VIA videregiver svarerne fra over 60 virksomheder.
  • Louise Bøttcher Aarhus universitet: Normalitet og handicapforståelse. Hvad betyder vores handicapbegreber, for måden vi møder den unge på? Og hvordan påvirker vores forståelser den unges fremtidige muligheder. Oplæg om det dialektiske handicapbegreb.

Konferencerne afholdes i Roskilde, Kolding Aarhus og Aalborg.

Læs mere om sted, datoer og tilmelding her

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse