Betingelser for indmeldelse på Ligeværd.dk 

  1. Betingelser og accept

I dette dokument er angivet de betingelser, der gælder for indmeldelse på ligeværd.dk, som afholdes af Ligeværd.  Ved at acceptere betingelserne accepterer De betingelsernes fulde udstrækning og bekræfter samtidig, at De samtykker til Ligeværds anvendelse af de i forbindelse med tilmeldingen afgivne personoplysninger på de i betingelserne angivne vilkår. 

  1. Definitioner

De Indtastede Oplysninger: De oplysninger, som De ved tilmelding bedes indtaste om Fornavn, Efternavn, e-mail, adresse, telefonnr. og kommentarer mv. Oplysningerne indsamles af Ligeværd. 

  1. 3. Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

De indtastede oplysningerne lagres i et af Ligeværds oprettet forum.
De informationer/data vil være tilgængelige for Ligeværd. 

Ligeværd, i persondatalovens forstand, har karakter af dataansvarlig. Således er Ligeværd indforstået med, at ved enhver videregivelse af oplysninger, ud over de ovenfor beskrevne situationer, har Ligeværd pligten til at indhente det fornødne skriftlige samtykke ved videregivelse.  

I sådanne situationer overholder Ligeværd altid gældende persondatalov.

Ligeværd træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Ligeværd skal iagttage ubetinget tavshed omkring de informationer, som Ligeværd og dennes medarbejdere måtte komme i kontakt med. 

De oplysninger, som lagres, lagres på servere* hos Ligeværd.

De Indtastede Oplysninger er, at betragte som Ligeværds eksklusive ejendom.  

  1. 4. Ansvarsfraskrivelse

Ligeværd kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for direkte eller indirekte følgeskader i anledning af systemnedbrud og skade på edb-udstyr, tab af data. 

  1. Udmeldelse

Udmeldelse kan foretages elektronisk: e-mail ligevaerd@ligevaerd.dk eller telefonisk på Ligeværds telefonnummer: 86 20 85 70. Udmeldelse kan ske fra dag til dag og er ikke begrænset af tid.  

*Ligeværds server er placeret efter gældende EU-Lovgivning 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse