Lovforslaget om en reform af STU-loven er sendt i høring, skal fremsættes i folketinget i marts og træder i kraft den 1. august 2023.

Med reformen sker der en lang række ændringer og præciseringer i de nuværende regler i STU-loven samtidig med, at der indføres nye bestemmelser i loven.

På dette kursus gennemgår vi det samlede lovforslag med henblik på at skabe et overblik over indholdet i reformen samt betydningen heraf for praksis.

Program

 1. Baggrund og formål med reformen
 2. Skærpelse af formålsbestemmelsen i STU-loven
 3. Styrkelse af den unges ret til at blive hørt
 4. Den unges mulighed for at vælge mellem forskellige uddannelsessteder, herunder hvornår kommunen ikke har pligt til at give den unge valgmuligheder
 5. Den unges mulighed for selv at foreslå et uddannelsessted, herunder betingelserne herfor
 6. Etablering af en STU-portal samt krav til uddannelsesstedernes registrering
 7. Krav til kommuners orientering på hjemmeside om visitationsproces, sammensætning af visitationsudvalg, kvalitetssikring samt opfølgningsproces i forhold til den unges videre forløb efter STU
 8. Et styrket myndighedsansvar via kvalitetsaftaler mellem kommuner og uddannelsessteder samt krav hertil
 9. Individuel forløbsplan for den unges uddannelse samt krav hertil
 10. Krav til planlægning og koordinering af indsatsen for den unge efter afslutning af STU, herunder udarbejdelse af ressourcepapir samt afholdelse af møde
 11. Udarbejdelse af uddannelsesbevis
 12. Indførelse af seksualvejledning
 13. Den unges klageadgang
 14. Overgangsregler
 15. Senere ændringer på STU-området, herunder specialplanlægning og økonomimodel

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan downloade programmet her: Kursusbeskrivelse STU reformen den 6. juni

Dato og tid

Start:

6. juni 2023 | 09:30

Slut:

6. juni 2023 | 15:30

Sted

Troldkærskolen – Jels Voldsted

Koldingvej 2

6630 Rødding

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale. Ikke medlemmer kr. 2.995.
Beløbet er ikke momspligtigt.

Denne event er fuldt booket.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse