Reguleringen af opholds-, handle- og refusionskommune for STU-målgruppen er kompleks, idet regler og praksis herom omfatter flere forhold for de unge, herunder i forbindelse med uddannelsen, sociale tilbud fx botilbud samt forsørgelse og beskæftigelse.

Retsgrundlaget herfor skal derfor findes i flere forskellige love, herunder STU-loven, retssikkerhedsloven (RTL) og kommunefinansieringsloven (KFL).

På dette kursus får du et samlet overblik over de relevante regler og praksis og deres indbyrdes samspil. Tilsvarende inddrages de kommende ændringer på området.

Program

 1. Begrebsafklaring
 • Fastlæggelse af begreberne opholds-, handle- og refusionskommune
 • Visitationskompetence og finansieringsansvar
 1. Regulering i STU-loven
 • Udgifter til undervisning og befordring
 • Flytning og afbrydelse af uddannelse
 • Frist for fremsættelse af refusionskrav
 • Refusion ved STU som tilbud efter LAB
 • Visitation til botilbud og anbringelse uden for hjemmet jf. RTL nedenfor under pkt. 3
 1. Regulering i retssikkerhedsloven (RTL)
 • Opholdskommune for myndige og umyndige borgere
 • Mellemkommunal refusion efter en række love, herunder serviceloven (SEL), aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og lov om social pension (LSP)
 • Opholdskommune og mellemkommunal refusion ved en kommunes medvirken til ophold i botilbud og boformer, der kan sidestilles hermed m.v.
 • Kommunernes mulighed for at indgå aftaler om opholds- og refusionskommune
 • Opholdskommune ved kommuners uenighed om, hvilken kommune der er opholdskommune
 • Varighed af retten til mellemkommunal refusion
 • Frist for fremsættelse af refusionskrav
 1. Regulering af forsørgelsesydelser, herunder kommunefinansieringsloven (KFL)
 2. Kommende ændringer på området

Underviser: Jannie Dyring

Du kan downloade programmet her: Kursusbeskrivelse Opholds-handle samt refusionskommune den 21. marts

Dato og tid

Start:

21. marts 2023 | 09:30

Slut:

21. marts 2023 | 15:30

Sted

Munkegården

Vejrupvej 2

5464 Brenderup

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995.
Beløbet er ikke momspligtigt

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse