VIVE rapporten v/Camilla Lydiksen - ADHD foreningen

Inklusionsrapporten, der udkom i maj 2022, viser, at der fortsat er udfordringer med inkluderende indsatser i skolen. Andelen af elever, der har et støttebehov er stigende, og ifølge rapporten får flere og flere børn ikke den hjælp de har behov for. Camilla Lydiksen fremlægger rapportens hovedkonklusioner .

Hvad siger børnene? v/Tina Gade Jensen  - Børns vilkår

Børn og unge har afgørende viden om deres eget liv. Dette oplæg giver indblik i børns oplevelse af at gå i skole med et særligt fokus på trivsel, læring, fællesskaber  ogmed en opfordring til, at vi voksne bliver bedre til at lytte til børnenes perspektiver og handle på dem. Oplægget er baseret på den viden Børns Vilkår indsamler fra Børnepaneler i landets skoler og samtaler på BørneTelefonen.

Hvordan opleves inklusion fra forældrenes synspunkt? v/Regitze Spenner Ishøy — Skole og Forældre

Skole og Forældres rådgivningsenhed; Forældrerådgivningen, oplever en stor stigning i forældrehenvendelser sammenlignet med tidligere år, og 50 % af disse henvendelser handler om inklusion. Forældrene beder om råd, vejledning og hjælp til at støtte deres børn, og samtidig oplever de at samarbejdet med skolen er svært, hvilket i sidste ende er uhensigtsmæssigt for barnets trivsel og udvikling.

I Skole og Forældre arbejder vi for at understrege nødvendigheden af et styrket forældresamarbejde, især når barnets trivsel står på spil.

Hvad skal der gøres nu? Vi har alle forskellige synsvinkler v/Inklusionsalliancen

Man kan ikke lave én løsning til alle børn, men er nødt til at finde løsninger, der giver plads til alle børn. Inklusionsalliancen samler perspektiver fra mange organisationer. Panelet byder på en vifte af perspektiver og bud på,   hvordan vi kan arbejde sammen om fælles dagsordener og løsninger.

In- & eksklusion i pædagogisk praksis v/Thomas Thyrring Ensig

Er inklusion i skole og uddannelse gået hen og blevet så sprogligt, pædagogisk og politisk mudret, at vi nødvendigvis må forlade det? Hvorfor er vi interesseret i inklusion? Præsentation af relevant inklusionsforskning. Vi hører om et pædagogisk og didaktisk fænomen – genvordigheder, krydspres og potentialer. Thomas vil komme med et bud på mulige veje ud af disse krydspres.

Det meningsfulde fælleskab v/Anne Kjeld Petersen

Hørningskolen er en specialskole for elever med udviklingshandicap. Anne Kjeld Pedersen er skolens grundlægger og var dens leder gennem 18 år. Hvad skal der til, for at hver eneste elev føler sig som en værdifuld del af et meningsfuldt fællesskab? Hvordan sørger man for, at eleverne lærer så meget, som de kan? Hvilke overordnede grundpiller og værdier kan sikre elevernes trivsel og læring?

Hører du overhovedet efter — Et liv med ADHD v/Manu Sareen

For få år siden fik Manu stillet diagnosen ADHD. Det første han tænkte var; hvordan kan man have en børnesygdom? Manu fortæller, om den grundlæggende ensomhed, der knytter sig til at føle sig anderledes, men også om styrkerne ved ADHD; jernviljen, gåpåmodet og kreativiteten. Trods succes, er der også en anden side. Diagnosen har kostet dyrt, både professionelt og privat, forliste ægteskaber, tabte jobs og venskaber.

 

Du kan downloade programmet her: Inklusionstræf final

Dato og tid

Start:

13. december 2022 | 09:30

Slut:

13. december 2022 | 15:30

Sted

Musholm

Musholmvej 100

4220 Korsør

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22562875

Pris

Prisen for deltagelse er kr. 1.395,- for medlemmer samt 1.695 for ikke medlemmer. Beløbet er inkl. forplejning.
Beløbet er ikke momspligtigt.


Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse