I august-udgaven af Ligeværd Magasinet kunne du læse en artikel om en ung mand, der blev lokket til at udlevere sine personlige oplysninger, hvilket efterlod ham med en gæld på 400.000 kr. Han er en ung mand med særlige behov, og han er bare ét af de mange eksempler på, hvordan unge mænd og kvinder som ham bliver lokket til at udlevere personlige oplysninger, som gør, at andre kan misbruge deres identitet.

Det er et tiltagende problem i og med, at flere og flere ting bliver digitale. Derfor er det noget, vi i Ligeværd er meget opmærksomme på. En af måderne, vi sætter ind på, er med Unge For Ligeværds projekt ”Kampen mod identitetstyveri”, der omfatter et læringsbrætspil.

Udviklingen af et læringsbrætspil

Læringsbrætspillets indhold og form skabes af fagprofessionelle og unge med særlige behov. Fagfolk fra skoler og uddannelsessteder, der er medlem af Ligeværd, bidrager med erfaring og faglig viden om skabelse af; det gode samtalerum, støtte af ofre for identitetstyveri og forebyggelse af dette. Læringsbrætspillet afprøves løbende af unge med særlige behov, og på den måde sikres kvaliteten af brætspillet. Læringsbrætspillet udvikles i tæt samarbejde med Copenhagen Game Lab, som er ekspert i at lave læringsbrætspil, der skaber dialog og bygger på fagligt indhold.

Marie Gamborg Obel fra efterskolen Helle, som deltager i udviklingsteamet, fortæller hvorfor, hun finder det vigtigt at tale om identitetstyveri:

Det er særligt vigtig at få snakket om identitetstyveri specielt i vores elevgruppe (unge med særlige behov), fordi de ikke har  særlig nemt ved at bede om hjælp, de skammer sig over, at det er sket og har ikke lyst til at fortælle andre om, at de er blevet snydt, så derfor kan der gå lang tid og problemerne kan blive rigtig store før de unge får bedt om hjælp.”

Brætspillet “Stop identitetstyven” skaber fælles fokus

Unge med særlige behov er særligt udfordrede med at passe på deres personlige oplysninger, og kan derfor let blive  ofre for identitetsmisbrug. Personlige oplysninger er fx CPR-nr, Nem-ID, bankkontonummer,  konti til sociale medier og passwords. Læringsbrætspillet skal bidrage til, at de unge med særlige behov opnår en sund skepsis mht. at dele  deres personlige oplysninger samt får støtte til at tale om overgrebene på en konstruktiv måde. At blive offer for identitetstyveri er forbundet med skam for de unge. Derfor venter de ofte længe med at bede om hjælp og fortælle  om, hvad de har været udsat for. Brætspillet skaber et samtalerum, hvor de kan fortælle om deres oplevelser. Derved bliver spillet et værktøj for ressourcepersonerne, som støtter de unge til en tidlig indsats, og det er målet, at det skal mindske risikoen for gæld og psykiske følger af overgreb. Gennem spillet får de unge øget viden om identitetstyveri samt deres handlemuligheder, hvis skaden sker.

Helle Bagge, vejleder i UFL, udtaler:

Brætspillet vil opfordre og hjælpe de unge til at fortælle om deres oplevelser og ikke føle skam. Vi har oplevet, når de fortæller om deres oplevelser, så hjælper det både den unge, som har været udsat for overgrebet, og de andre i klubben. De lærer både, at det ikke er normal adfærd, at andre mennesker beder om deres personlige oplysninger, men også om, hvilken adfærd der er normal mellem venner og overfor mennesker, de unge ikke kender.” Helle Bagge fremhæver fordelene ved, at den særlige indsats er netop et brætspil: ”Vi oplever også, at nogle unge bliver snydt  flere gange, derfor er det godt, at der bliver udviklet et brætspil, som vi kan spille igen og igen. Og da vores unge i mange situationer har behov for gentagelse, er det vigtigt at tage snakken om at være offer for identitetstyveri jævnligt, fordi de unge fortrænger eller glemmer, hvad vi har snakket om. På den måde inddrages nye medlemmer i klubben i snakken om identitetstyveri, og vi håber dermed, at det holder op med at være tabu at tale om blandt de unge mennesker.”

Læringsbrætspillet er færdigudviklet til november 2019

Unge med særlige behov i hele landet vil komme til at spille det færdig læringsbrætspil. Det vil ske gennem aktiviteter i UFL-klubberne, skoler og uddannelsessteder og andre organisationer, som oplever at deres medlemmer udsættes for  identitetstyveri. Brætspillet spilles i sociale sammenhæng og det er designet til at kunne spilles gentagende gange, sådan at unge med særlige behov løbende bliver mindet om, hvad identitetstyveri er, og hvad de kan gøre, hvis de  møder identitetstyveri. På den måde vil aktiviteterne også have en forbyggende karakter.

August 2020 (artiklen er første gang bragt i Ligeværd Magasinet august 2019.)

Om projektet

Unge For Ligeværds projekt løber fra oktober 2018 til og med marts 2021. Projektet er økonomisk støttet af  Offerfonden under Civilstyrelsen. Projektet ledes af Mette Davidsen fra Ligeværds sekretariat. Få mere at vide om projektet ved at kontakte Mette på mette@ligevaerd.dk eller 2234 3113.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse